กฏการเล่นการ์ดเกม Yu-gi-oh! แบบ Tag Duel อย่างเป็นทางการTag Duel คือ การเล่นแบบคู่ของการ์ดเกม Yu-Gi-Oh! โดยแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน ซึ่งทางโคนามิได้มีการกำหนดกฏการเล่นพื้นฐาน รวมถึงกฏการเล่นพิเศษที่มีขึ้นใหม่สำหรับกฏการเล่นแบบคู่นี้ด้วย

วิธีการเริ่มเล่น

? ผู้เล่นทุกคน (ฝ่ายละ 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน) หาผู้เริ่มเล่นคนแรก โดยการเป่ายิ้งฉุบพร้อมกัน ผู้ชนะได้เริ่มก่อน

? สับเปลี่ยนเทิร์นผู้เล่นโดยใช้รูปแบบตัว N ?เช่น ผู้เล่น A เป็นฝ่ายเริ่มก่อน ผู้เล่นคนต่อไปคือ ผู้เล่น C ที่นั่งอยู่ตรงข้ามกัน

– ?ในแต่ละเทิร์น ผู้เล่นของฝ่ายตรงข้ามคนเดียวเท่านั้นที่มิสิทธ์ในการเล่นต่างๆร่วมกับเจ้าของเทิร์นนั้น ผู้เล่นอื่นๆนอกจากนั้นจะไม่สามารถกระทำใดๆได้ (เปิดใช้การ์ดที่หมอบอยู่ หรือใช้เอฟเฟคเพื่อเชนการทำงานของการ์ดต่างๆจากบนมือไม่ได้) นอกจากปรึกษากับผู้เล่นฝ่ายตน แต่การ์ดที่สามารถใช้เอฟเฟคเมื่อถูกพลิกหงาย ก็ยังคงใช้ได้ตามปกติ ?เช่น ในเทิร์นของ ผู้เล่น A ผู้เล่นอื่นที่สามารถเล่นในเทิร์นนี้ได้คือ ผู้เล่น D เท่านั้น ผู้เล่นอื่นไม่สามารถเล่นด้วยได้, ในเทิร์นของ ผู้เล่น C ผู้เล่นอื่นที่สามารถเล่นในเทิร์นนี้ได้คือ ผู้เล่น A ผู้เล่นอื่นไม่สามารถเล่นด้วยได้

กฏพิเศษสำหรับแท็กดูเอล

– ?สามารถปรึกษา, ตรวจสอบการ์ดที่อยู่บนมือ และการ์ดที่เซ็ตคว่ำอยู่บนสนามของฝ่ายเดียวกันได้
– ?สามารถใช้การ์ดในสุสานของฝ่ายเดียวกันได้ แม้สุสานจะเป็นของผู้เล่นใดคนใดคนหนึ่งก็ตาม
– ?การ์ดที่ถูกเอฟเฟคนำขึ้นมือ หรือกลับสู่เด็คจากบนสนามและสุสาน จะกลับขึ้นมือ/กลับสู่เด็คเจ้าของการ์ดใบนั้น
บล๊อคผู้เขียน : ?kugatsu.exteen.comข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by Keehl

avatar Authors bio is coming up shortly. Keehl tagged this post with: , , Read 3 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network