การ์ดโปรโมฯ Friday Night Magic ประจำเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม ค.ศ. 2012Wizards of the coast?เปิดเผยการ์ดโปรโมชั่นสำหรับการแข่งขัน?Friday Night Magic?ของการ์ดเกม?Magic the Gathering?ประจำเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม ค.ศ. 2012 ได้แก่การ์ด Forbidden Alchemy และ Avacyn’s Pilgrim ตามลำดับ

?

ที่มา : Channelfireballข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network