เผยภาพการ์ด Token และ Emblem ของการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Magic 2013Wizards of the Coast เปิดเผยภาพการ์ด Token และ Emblem ที่จะปรากฏอยู่ในซองการ์ดของการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Magic 2013?โดยแบ่งเป็นการ์ด Token 10 แบบ และการ์ด Emblem อีก 1 แบบ

?

?

?

?

?ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network