รถไฟฟ้า BTS จับมือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ออกบัตรโดยสารประเภท 1 วันลายใหม่รถไฟฟ้า BTS ออกบัตรโดยสารประเภท 1 วันลายใหม่?ซึ่งมีที่มาจากการร่วมมือกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)?ได้แก่ลายดอกนางพญาเสือโคร่ง และหมอกยามเช้าจากโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่?พังอุ้งพางและลูกช้างพลายสิงหา และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ?ในชุด “แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของ อ.อ.ป.” ขึ้น เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้ผู้ที่รักการท่องเที่ยว ไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และรักษาธรรมชาติ

บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS ประเภท 1 วันชุด?”แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของ อ.อ.ป.” มีวางจำหน่ายแล้วที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของ BTS ทุกสถานี ในราคาใบละ 130 บาท?สามารถใช้เดินทางได้ไม่จำกัดเที่ยวและระยะทางใน 1 วันที่ซื้อบัตรหรือลงทะเบียนที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network