เสื้อเบสบอลของ Babe Ruth ทำลายสถิติการประมูลของสะสมกีฬา มูลค่าทะลุร้อยล้านเสื้อเบสบอลของ Babe Ruth ยอดนักเบสบอลของทีม New York Yangees ในยุค ค.ศ. 1920 ทำลายสถิติการประมูลของสะสมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาด้วยราคาสูงถึง?4,415,658 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 135 ล้านบาท) จากการประมูลผ่าน SCP Auctions โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่ชนะการประมูล และราคาการประมูลนั้นบวกค่าพรีเมียมของผู้ซื้ออีก 20% เรียบร้อยแล้ว

การประมูลเสื้อของ Babe Ruth นั้นเริ่มต้นเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา และทะลุผ่าน 2 ล้านดอลล่าร์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนจะสิ้นสุดการประมูลในเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาที่สหรัฐอเมริกา และทำลายสถิติสินค้าการประมูลสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเดิมคือ หนังสือกฏการเล่นบาสเกตบอลฉบับแรก ปี ค.ศ. 1891 โดย James Naismith ที่ราคา?4,338,500 ดอลล่าร์สหรัฐ เมื่อปี ค.ศ. 2010

ที่มา : Sports Collector Dailyข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network