รายชื่อสถานที่ที่ใช้บัตร Rabbit เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้บัตร Rabbit (Rabbit Card) เป็นบัตรเงินสดที่นอกจากจะใช้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS และ MRT ได้แล้ว หน้าที่ของบัตร Rabbit ยังเป็นบัตรเงินสดที่สามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่รับชำระได้อีกด้วย

สำหรับการเปิดให้บริการในช่วงแรก บัตร Rabbit มีพันธมิตรร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

McDonalds, Au Bon Pain, Auntie Anne's, Beard Papa's, ร้านอาหารและกาแฟ Black Canyon, Burger King, Dunkin' Donuts, ศูนย์อาหาร Food Hall (สยาม พารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม), Mister Donut, Oishi Group (Oishi Ramen, Kazokutei, Oishi Grand, Oishi Snack & Drink) และ Starbucks

ปัจจุบัน ร้านอาหารต่าง ๆ ที่รับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตร Rabbit ยังคงมีอยู่เพียงบางพื้นที่ และบางร้านค้า เช่น ย่านสยามสแควร์, ร้านค้าบนสถานีรถไฟฟ้า BTS, ร้านค้าในศูนย์การค้าใหญ่ ๆ เช่น เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลพระราม 9 โลตัส อ่อนนุช เป็นต้น โดยหากผู้ที่ถือบัตร Rabbit ต้องการใช้่บัตร สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์การรับบัตร Rabbit ในร้านค้า หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและสาขาที่เปิดให้บริการได้ที่ www.rabbitcard.comข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network