ร้านค้าการ์ดญี่ปุ่นสรรหามาตรการ ห้ามลูกค้าจับซองเพื่อหาการ์ดแรร์ปัจจุบันร้านค้าการ์ดเกมในประเทศญี่ปุ่นเีริ่มตั้งมาตรการห้ามการค้นหาการ์ดแรร์ด้วยการจับซองในวิธีต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นร้านค้าในเขต Tokushima ที่มีการติดประกาศห้ามลูกค้ากระทำสิ่งใดเพื่อแสดงถึงการจับซองเพื่อค้นหาการ์ดแรร์ตั้งแต่ปีที่แล้ว หรือร้านค้าการ์ดในเมือง Minamisuehiro ที่ใช้วิธีการติดตัวอย่างและบอกอัตราส่วนไว้ข้างหน้าเคาน์เตอร์ และหากลูกค้าต้องการซองการ์ดใดก็จะให้ใช้วิธีการเขียนใบสั่งซื้อและให้พนักงานหยิบให้เท่านั้น?โดยตัวแทนร้านได้กล่าวถึงเหตุผลการตั้งมาตรการก็เพื่อปกป้องลูกค้าคนอื่น ๆ ให้เกิดความยุติธรรมในการเลือกซื้อและได้รับการ์ด

พฤติกรรมการค้นหาการ์ดแรร์ เกิดจากการ์ดพิเศษประเภทต่าง ๆ ที่อาจมีวัสดุทางการพิมพ์ที่แตกต่างจากการ์ดประเภทปกติและทำให้ถึงความหนาหรือแข็งของการ์ดที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดความพยายามที่จะค้นหาการ์ดแรร์ในซองด้วยการสัมผัสในวิธีต่าง ๆ เช่น โค้งงอซองการ์ด หรือถูซองการ์ดเพื่อสัมผัสความแตกต่างของการ์ดที่บรรจุอยู่ในซอง ซึ่งผู้เล่นระดับจริงจังและนักเรียนระดับมัธยมปลายมักจะกระทำพฤติกรรมนี้มากกว่ากลุ่มเด็ก ?และถึงแม้ว่าจะมีการติดประกาศห้ามแล้ว ก็ยังมีลูกค้าอีกส่วนหนึ่งที่ยังทำเช่นเดิมอยู่ดี

ที่มา : Topics.co.jpข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network