บัตร Rabbit เปิดขาย 23 เมษานี้ เปลี่ยนบัตรเก่า BTS ฟรีค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 55รถไฟฟ้า BTS ประกาศการเริ่มวางจำหน่ายบัตรเงินสด Rabbit บน BTS ทุกสถานี และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือบัตร BTS Smartpass สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นบัตร Rabbit มาตรฐานสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แต่ยังคงคิดค่ามัดจำบัตรจำนวน 50 บาทเช่นเดิม

บัตร Rabbit มาตรฐานทั้ง 2 ประเภท มีอายุการใช้งานของบัตร 5 ปีนับจากวันที่ออกบัตร โดยผู้ใช้งานสามารถเติมเงินในบัตรขั้นต่ำครั้งละ 100 บาทและสามารถเติมเงินเก็บสะสมไว้ในบัตรได้สูงสุด 4,000 บาท มูลค่าของเงินที่เติมจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำรายการครั้งสุดท้าย แต่สามารถนำมาต่ออายุโดยการเติมเงินได้ และในเบื้องต้นยังไม่สามารถใช้กับระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้

ลูกค้าใหม่ที่ต้องการบัตรเงินสด Rabbit บริษัทจะลดราคาค่าธรรมเนียมการออกบัตรจาก 150 บาท เหลือ 50 บาทตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555?นอกจากนี้ รถไฟฟ้า BTS ยังได้ประกาศการหยุดจำหน่ายบัตร BTS Smartpass หรือบัตรโดยสารแบบประเภทเติมเงินและประเภทนับเที่ยวเดินทาง 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน และ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ตามลำดับ

สำหรับการใช้งานบัตร Rabbit เพื่อการโดยสารรถไฟฟ้า BTS ผู้ถือบัตรสามารถเลือกเติมได้ทั้งเที่ยวการเดินทาง หรือเงินจริง โดยหากมีทั้งเงินและจำนวนเที่ยวคงเหลือ ระบบจะทำการหักจำนวนเที่ยวคงเหลือก่อนเป็นหลัก ยกเว้นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (อ่อนนุช – แบริ่ง) ที่จะต้องมีเงินในบัตรขั้นต่ำ 15 บาท แล้วจึงหักเงินค่าโดยสารในบัตรตามจริงต่อไป

ค่าบริการประเภทการเติมเที่ยวเดินทางในบัตร Rabbit เพื่อการโดยสารรถไฟฟ้า BTS ประเภทอายุการใช้งาน 30 วัน (ใช้เดินทางได้ 25 สถานี ยกเว้นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท)

บุคคลทั่วไป

  • 15 เที่ยว / 375 บาท (25 บาท / เที่ยว)
  • 25 เที่ยว / 575 บาท (23 บาท / เที่ยว)
  • 40 เที่ยว / 840 บาท (21 บาท / เที่ยว)
  • 50 เที่ยว / 1,000 บาท (20 บาท / เที่ยว)

นักเรียน / นักศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์)

  • 15 เที่ยว / 300 บาท (20 บาท / เที่ยว)
  • 25 เที่ยว / 450 บาท (18 บาท / เที่ยว)
  • 40 เที่ยว / 640 บาท (16 บาท / เที่ยว)
  • 50 เที่ยว / 750 บาท (15 บาท / เที่ยว)

ที่มา : BTSข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network