วิธีการประเมินสภาพ ให้คะแนน และเก็บรักษาการ์ดสะสมปัจจุบันในวงการการ์ดสะสมมีการให้บริการการประเมินมูลค่าของการ์ดสะสม โดยการส่งผ่านตัวแทนผู้รับประเมินสภาพการ์ดสะสมใบนั้น ๆ เพื่อให้คะแนนและเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศพร้อมให้คะแนนการ์ดใบนั้น ๆ ตามสภาพความสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลักอยู่ 2 บริษัท ได้แก่ PSA (Professional Sports Authentics) และ BGS (Beckett Grade Service) โดยมีวิธีการประเมินและให้คะแนนดังต่อไปนี้

1. นักสะสมจะต้องส่งการ์ด แบบฟอร์มการส่งประเมินพร้อมไปรษณีย์จ่าหน้ากลับไปถึงตนเองไปสู่บริษัทที่รับประเมินการ์ด โดยมีราคาประเมินเริ่มต้นที่ใบละ 15.00 ดอลล่าร์สหรัฐ และจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเมื่อการ์ดใบนั้นมีความพิเศษ เช่น มีลายเซ็น เป็นการ์ดที่มีราคาแพง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน PSA คิดราคาแพงที่สุดที่ 300 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับการ์ดที่มีมูลค่ามากกว่าใบละ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

การ์ดสะสมเบสบอล Honus Wagner ที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ประเมินโดย Professional Sport Authentics (PSA)

2. เมื่อบริษัทตัวแทนรับประเมินการ์ดได้รับการ์ดที่ส่งไปแล้ว จะเริ่มประเมินการ์ด โดยการให้คะแนนความสมบูรณ์ของการ์ดตั้งแต่ 1 – 10 คะแนน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คะแนนที่นี่) โดยแบ่งตามหมวด ได้แก่ การประเมินศูนย์กลาง ขอบ มุม ผิวหน้า สี ความคมชัดของการพิมพ์ และภาพรวมของการ์ด โดย PSA จะแสดงคะแนนรวมบนสติกเกอร์แจ้งคะแนนด้านบนกรอบ ส่วน BGS จะแสดงคะแนนรวมและคะแนนแยกแต่ละหมวด 4? หมวดได้แก่ ศูนย์กลาง ขอบ มุม ผิวหน้าบนสติกเกอร์ที่จะใส่ลงไปที่ด้านบนของกรอบพลาสติก พร้อมใช้สติกเกอร์สีทองแบ่งแยกระดับการ์ดที่ได้คะแนนรวม 9.5 – 10 คะแนน ใช้สติกเกอร์สีเงินสำหรับการ์ดที่ได้คะแนนรวม 8.5 – 9 คะแนน นอกนั้นใช้สติกเกอร์ธรรมดา

การประเมินการ์ด Jeremy Lin โดย Beckett Grade Service (BGS)

นอกจากการให้คะแนนแล้ว ยังมีการระบุสภาพการ์ดด้วยอักษรย่อ 2 ตัว เพื่อบอกสภาพของการ์ดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

OC (Off Center) – การ์ดที่พิมพ์เลื่อนจากศูนย์กลางของการ์ด เมื่อวัดจากขอบทั้ง 4 ด้านเกินกว่ามาตรฐานในแต่ละชั้นคะแนน
ST (Staining) – การ์ดมีรอยเปื้อนต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
PD (Print Defect) – การ์ดที่มีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์
OF (Out Focus) – การ์ดที่พิมพ์ตกจากศูนย์กลาง
MK (Marks) – การ์ดที่มีรอยตำหนิจากการเขียนหรือทำสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้บนการ์ด
MC (Miscut) – การ์ดที่มีการตัดขอบผิดไปจากมาตรฐานปกติ เช่น ตัดเบี้ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมีการ์ดที่บริษัทไม่สามารถประเมินคะแนนและจะถูกส่งกลับได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน ได้แก่ การ์ดที่ผ่านการตัดต่อมาจากการฉีกขาด การ์ดมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่ามาตรฐาน การ์ดปลอม การ์ดที่ผ่านการแต่งสี หรือทำความสะอาดเพิ่มเติม เช่น ลบรอยคราบเปื้อน การ์ดที่ผ่านการแต่งสี แต่งขอบ แต่งผิวหน้าใหม่

3. หลังจากประเมินเรียบร้อยแล้ว การ์ดแต่ละใบจะเข้าสู่กระบวนการการจัดเก็บรักษา โดยเก็บการ์ดอัดเข้าสู่กรอบพลาสติก ติดสติกเกอร์ประเมินคะแนนที่มีคะแนนและเลขรหัสการเข้าประเมินพิมพ์อยู่ และปิดผนึกกรอบด้วยคลื่นโซนิค จากนั้นจึงผ่านการตรวจสอบการปิดผนึกว่าเรียบร้อยหรือไม่ หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการส่งไปรษณีย์กลับไปที่นักสะสมต่อไปข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network