การบรรจุการ์ดเกม การ์ดสะสมเพื่อจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรมการบรรจุการ์ดเพื่อใส่ในซองการ์ด ถือเป็นหัวใจสำคัญก่อนการวางจำหน่ายให้กับผู้เล่นหรือนักสะสมการ์ดเกม การ์ดสะสม เพื่อให้มีโอกาสได้ลุ้นการ์ด หรือซื้อการ์ดใบหรือเด็คที่ตนเองต้องการ โดยขั้นตอนการผลิตนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ

1. ระบบการบรรจุการ์ดด้วยมือ – เป็นระบบดั้งเดิมที่ผู้ผลิตจะทำการผลิตการ์ดด้วยวิธีการพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ จากนั้นจึงใช้เครื่องมือตัดการ์ด และบรรจุหีบห่อ รวมถึงการสุ่มการ์ด เลือกการ์ดที่จะใส่ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ด้วยแรงงานคน ซึ่งนิยมใช้ซองการ์ดที่ทำจากพลาสติคบรรจุ โดยอาจมีเครื่องมืออื่นเข้ามาช่วยในการบรรจุและใช้แรงงานคนเป็นหลัก เช่น เครื่องซีลซองด้วยความร้อนแบบแถบเพื่อปิดซองการ์ด เป็นต้น

2. ระบบการบรรจุการ์ดด้วยระบบอัตโนมัติ – เป็นระบบที่ผู้ผลิตใช้ระบบอัตโนมัติในการเข้ามาช่วยในการบรรจุการ์ดใส่ในซองการ์ดในระบบสายพาน โดยใช้แรงงานคนน้อยกว่ามาก และสามารถกำหนดการ์ดรูปแบบต่าง ๆ ระดับความหายาก หรือจำนวนการ์ดต่าง ๆ ที่จะใส่ในซองการ์ดด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบสุ่มด้วยการปล่อยการ์ดที่จัดเข้าแท่นไว้แล้ว และดีดปล่อยออกมาด้วยเครื่องหรือระบบลม จากนั้นจึงลำเลียงการ์ดที่จัดเรียงไว้แล้วผ่านสายพานเข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุด้วยเครื่องอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งจะทำให้ได้ซองการ์ดที่บรรจุเรียบร้อยแล้วด้วยความรวดเร็วกว่าการบรรจุด้วยมือมาก ในอัตราเฉลี่ย 300 ซองต่อนาทีข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network