นักโบราณคดีค้นพบบอร์ดเกมของชาวมายัน อายุพันปีในเม็กซิโกนักโบราณคดีในเม็กซิโกค้นพบบอร์ดเกมจากปิรามิดของชาวมายันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธืที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าบอร์ดเกมชิ้นนี้จะถูกประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 7 – 10 ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวมายันรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด โดยมีชื่อเกมว่า Patolli ตามภาษา Nahuatl ในอารยธรรมแอสเทค โดยมีขนาดยาว 50 เซ็นติเมตรในแต่ละด้าน และถูกแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมรวม 58 ช่อง บางช่องทำสัญลักษณ์แบ่งออกเป็นกากบาท ใช้เมล็ดถั่วเป็นตัวแทนในการนับแต้ม

ที่มา : Plenglishข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network