[ประกาศ] แนวทางการนำเสนอเนื้อหาของ thecardz.comthecardz.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสาร บทความ และวิธีการเล่นของการ์ดเกม การ์ดสะสม บอร์ดเกม และของสะสมประเภทอื่น ๆ ?โดยนำเสนอข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่กำหนดการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แนวทางการเล่น บทความวิเคราะห์วิจารณ์สินค้า เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและติดตามข่าวสารดังกล่าว

thecardz.com?เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร่วมนำเสนอเนื้อหาและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเกม การ์ดสะสม บอร์ดเกม และของสะสมต่าง ๆ รวมถึงเปิดพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ โต้แย้ง ในพื้นที่ท้ายข่าวและบทความต่าง ๆ และเว็บบอร์ดเพื่อให้แต่ละคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

ปัจจุบัน thecardz.com ยังคงยึดมั่นต่อการนำเสนอเนื้อหาให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นตั้งแต่เริ่มจัดทำนิตยสาร The CardZ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอเนื้อหามาเป็นการเปิดเว็บไซต์ข่าวสาร บทความ และนำเสนอวิธีการเล่น เราก็ยังคงตั้งปณิฐานการนำเสนอในรูปแบบดังกล่าวเช่นเดิมข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2380 articles by

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network