ผลวิจัยเผย แต้มตัว S บน Scrabble ควรมีค่าจริง 12 แต้มAndrew Thomas ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชั่วคราวของภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลการวิจัยค่าคะแนนที่แท้จริงของตัวอักษรแต่ละตัวในเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 เกม ได้แก่ Scrabble และ Words with Friends โดยการใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเล่นกว่า 4 ล้านกระดาน และมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

ผู้เล่นที่จับตัวอักษรสุ่มขึ้นมา จะมีค่าแปรปรวนทางสถิติของคะแนนที่ 44% ของค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งหมดในเกม Scrabble และ 34% ในเกม Words with Friends โดยหากผู้เล่นคนใดได้เริ่มเล่น Scrabble ก่อนจะได้คะแนน 14 แต้ม ในขณะที่หากเริ่มเล่น Words with Friends ก่อนจะได้คะแนน 10 แต้ม

ตัวที่เป็นอุปสรรคในการเล่นเกมมากที่สุดคือตัวอักษร Q ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางโอกาสในการทำ Bingo ภายในเกม ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนในตัวเองอยู่ที่ 10 แต้ม แต่ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้ใดที่จับได้ตัว Q มักจะมีผลทำให้ผู้เล่นได้คะแนนรวมเมื่อจบเกมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 แต้ม และแน่นอนว่าผู้ที่เริ่มเล่นก่อนก็มีโอกาสจับได้ตัว Q น้อยกว่า

อีกตัวหนึ่งที่มีคะแนนสูงในตัวอักษรคือตัว Z ที่มีแต้มในตัวมันเอง 10 แต้ม แต่ผลการวิจัยระบุว่าตัวอักษร Z ช่วยเพิ่มแต้มให้ผู้เล่นได้เพียงแค่ 8 แต้มเท่านั้น แต่ตัวอักษรที่มีมูลค่าจริงมากที่สุดในเกมคือตัว S ที่มีแต้มในตัวเพียงแค่ 1 แต่ตัวมันเองสามารถสร้างโอกาสในการทำคะแนนได้ถึง 12 แต้มใน Scrabble และ 7 แต้มใน Words with Friends เพราะว่ามีโอกาสในการนำตัว S ทำ Bingo มากที่สุด

 

ตารางแสดงมูลค่าที่แท้จริงของตัวอักษรแต่ละตัวในเกม Scrabble และ Words with Friends

ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจคือตัว J ที่มีมูลค่าจริงถึง 6 แต้มในเกม Word with Frineds แต่ไม่มีค่าใดเลยในเกม Scrabble สุดท้ายตัวว่างเปล่านั้นมีมูลค่าจริง 32 แต้มในเกม Scrabble และ 24 แต้มในเกม Words with Friends

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
One Comments Post a Comment
 1. avatar Cg says:

  ยิ่งค่าจริง ในการทำเกมสูงเท่าไหร่
  แต้มของ letter นั้นๆ ก็ต้องต่ำลง เพราะมี flexibility ในการทำเกมสูง

  เช่น อักษรสระ A E I O U ที่ต้องใช้ในการประกอบคำ ,
  อักษร S ที่สร้างพหูพจน์ อักษรเหล่านี้จะถูกจำกัดไว้ที่ 1 แต้ม
  และมีในเกมจำกัดแค่ 4 ตัวที่จำกัดกว่าสระ ,

  หรือตัว blanks ที่มี 0 แต้ม แต่สามารถทำ bingo ได้ง่ายก็เช่นกัน

  จาก อดีต pro scrabble ที่บังเอิญผ่านมา

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network