Wizards แถลง ยอดขายการ์ดเกม Magic the Gathering เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี ค.ศ. 2008John Franscoti ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Wizards of the Coast ออกมาแถลงความสำเร็จของการ์ดเกม Magic the Gathering ในรอบปี ค.ศ. 2011 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับยอดขายในปี ค.ศ. 2008 โดยมี 2 ปัจจัยคือการเพิ่มขึ้นของยอดผู้เล่นถึง 80% และการใช้จ่ายของผู้เล่นต่อคนเพิ่มขึ้น 16% จากเมื่อ 3 ปีก่อน

กลุ่มผู้เล่นของการ์ดเกม Magic the Gathering ในปัจจุบันเป็นเพศชายอายุตั้งแต่ 16 – 35 ปี และมีช่วงเวลาในการเล่นการ์ดเกมอย่างต่อเนื่องของแต่ละคนมากกว่า 8 ปีขึ้นไป โดยเชื่อว่าปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้มีผู้เล่นรวมกันมากกว่า 12 ล้านคนในทุกรูปแบบทั้ง online และการ์ดเกมแบบปกตินั้นเกิดมาจากการที่ Magic the Gathering เข้าถึงในทุกรูปแบบทั้งการเล่นในร้านค้าและผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ จากที่บ้าน และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ก่อนเป็นระยะเวลานาน

ที่มา : icv2ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
One Comments Post a Comment
  1. avatar ~_Angel[us]_~ says:

    ถ้ามันยอดขายเยอะยิ่งใหญ่ขนาดนั้น ทำไมถึงตัดสิทธิประโยชน์ผู้เล่นเยอะจริง เดี๋ยวนี้ MPR ก็ไม่มีแล้ว ไม่ชอบแนวบริหารของ Hasbro เล้ย ส่วนตัวรู้สึกว่า CRM ไม่ค่อยดี ล่าสุดได้ยินว่า Premiere Events อย่าง GPT ก็ไม่มี Product Support แล้วอีก เฮ้อ~

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network