How to play : ASEAN Chess หมากรุกอาเซียนASEAN Chess หรือหมากรุกอาเซียน คือ การประยุกต์กติกาและวิธีการเดินหมากรุกในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ หมากรุกไทย หมากรุกเขมร หมากรุกลาว และหมากรุกพม่า มารวมกันโดยใช้ตัวเดินและกระดานแบบเดียวกับหมากรุกสากล แต่มีวิธีการวางตัวเริ่มต้น การเรียกชื่อตัวเดิน และวิธีการเดินที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีการบัญญัติกฏกติกาโดยสหพันธ์หมากรุกอาเซียน (ASEAN Chess Confederation) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2011 และมีการเริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการในระดับนานาชาติในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 26 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

วิธีการเล่น ASEAN Chess (หมากรุกอาเซียน)

ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมตัวเดิน ซึ่งจะมี King 1 ตัว Queen 1 ตัว Elephant 2 ตัว Rooks 2 ตัว Knights 2 ตัว Pawn 8 ตัว 2 ชุด ซึ่งจะมีสีที่แตกต่างกัน โดยมากจะใช้สีขาวและสีดำ และกระดานขนาด 8 * 8 = 64 ช่องที่มีสีบนพื้นกระดานสลับกันไปเป็นช่อง ๆ จากนั้นจึงจัดวางตำแหน่งเริ่มต้นดังภาพ

?= King ? = Queen ?= Rook

?= Elephant? = Knight ?= Pawn

เป้าหมายของเกมหมากรุกอาเซียนคือการกินตัวหมากของ ฝ่ายตรงข้าม เข้าไปยืนแทนที่ และัจับตัว King ของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้จึงจะจบเกม หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยอมแพ้ไปก่อน โดยวางตัวทุกอย่างเหมือนกับหมากรุกสากล ยกเว้น Elephant ที่เข้ามาแทน Bishop และ Pawn จะวางไว้ที่แถวที่ 3 ของแต่ละฝ่ายในตอนเริ่มต้น โดยตัวเล่นแต่ละตัวจะมีวิธีการเดินดังต่อไปนี้

Pawn ?- หรือ ตัวประกัน เป็นตัวเดินที่มีทั้งหมด 8 ตัวในกระดาน โดยเริ่มวางในแถวที่ 3 ของแต่ละฝ่ายเช่นเดียวกับหมากรุกไทย สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เพียงช่องเดียวเท่านั้น และจะสามารถกินหมากของฝ่ายตรงข้ามตัวใดก็ตาม ด้วยวิธีการเดินเฉียงได้แค่ 1 ช่องเท่านั้น

Knight ? ? หรือ อัศวิน เป็นตัวทหารม้า ซึ่งจะสามารถเดินบนกระดานได้เป็นรูปตัว L คือการเดินไปทางซ้ายหรือขวา 1 หรือ 2 ช่อง และจากนั้นจึงเดินขึ้นหน้าหรือถอยหลัง 1 หรือ 2 ช่อง ให้ครบการเดิน 3 ช่อง หรรือเดินขึ้นหน้าหรือถอยหลัง 1 หรือ 2 ช่อง และจากนั้นจึงเดินขึ้นซ้ายหรือขวา 1 หรือ 2 ช่อง ให้ครบการเดิน 3 ช่อง เพื่อการเคลื่อนที่หรือการจับกินหมากของฝ่ายตรงข้าม

Elephant ? หรือ ช้าง เป็นตัวเดินที่มีสามารถเคลื่อนไหวได้ 4 ทิศในมุมเฉียงได้ หรือเลือกเดินไปข้างหน้าได้ครั้งละ 1 ช่อง

Rook? ? ? หรือ เรือ สามารถเดินไปในทางตรง ถอยหลัง ไปทางซ้าย หรือขวาเท่านั้น แต่สามารถเดินได้ทุกทิศทางที่กล่าวมาจำนวนกี่ช่องก็ได้เพื่อการเคลื่อนที่ หรือจับกินหมากของฝ่ายตรงข้าม

Queen ? ? หรือ ราชินี เป็นตัวเดินที่มีสามารถเคลื่อนไหวได้ 4 ทิศในมุมเฉียงได้ครั้งละ 1 ช่องเท่านั้น

King ? ? หรือ กษัตริย์ เป็นตัวเดินที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทั้ง 8 ทิศ แต่สามารถเดินได้เพียงทิศละ 1 ช่องเท่านั้น และหาก King ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนรุกฆาต ผู้เล่นฝ่ายนั้นจะแพ้ทันที

การเดินหมากในแต่ละตัว จะต้องเดินและหาที่ว่างที่สามารถวางหมากได้โดยไม่มีหมากตัวใดขวางกั้นหรือ วางอยู่ ยกเว้นเพื่อการกินหมากของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งตัวหมากนั้นจะต้องหยุดที่บริเวณที่กินไป และนำหมากของฝ่ายตรงข้ามออกจากเกม

ตัวหมาก Queen, Elephant, Rook ไม่สามารถเดินข้ามตัวใดตัวหนึ่งได้ และหากตัว Pawn สามารถเดินไปถึงสุดกระดานของฝั่งตรงข้ามได้ จะเปลี่ยนยศกลายเป็น Queen และมีการเดินและการกินเหมือนเช่น Queen ทันที

การรุก (Check) และ รุกจน (Checkmate)

การรุก (Check) คือการที่ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีโอกาสจะกิน King ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยหมากตัวหนึ่งตัวใด โดยจะขานประกาศหรือไม่ก็ได้ แต่การแ่ข่งขันอย่างเป็นทางการก็มักจะไม่ขานประกาศ ซึ่งมีวิธีการเลี่ยงการโดนรุกฆาตอยู่ 3 รูปแบบคือ

 • เดินหมากตัวเองให้กินหมากของฝ่ายตรงข้ามที่มีโอกาสกิน King ของตนเอง
 • เคลื่อนที่เพื่อป้องกันพื้นที่และตัดโอกาสในการเคลื่อนหมากของฝ่ายตรงข้ามไม่ให้กิน King ของเรา
 • King เคลื่อนที่เพื่อหนีและไม่ให้มีโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะจับกิน

การนับตาเพื่อจับเสมอจะเริ่มต้นเมื่อตาแรกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหลือเพียง King ในสนาม โดยที่มีตัวดังต่อไปนี้ King vs. King & Rook 16 ตา King vs. King & Elephant & Queen 44 ตา King vs. King & Knight & Queen 44 ตา

หาก King ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนเพื่อหลบเลี่ยงการโดนจับกินได้ จะถือว่าเป็นการรุกจน (Checkmate) ทันที และผู้เล่นก็จะแพ้ไป

การเสมอในเกมหมากรุกอาเซียน

เกมหมากรุกจะมีการเสมอโดยอัตโนมัติ ก็ต่อเมื่อผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถหนีอีกฝ่ายเพื่อที่จะหนีการโดนรุกจนได้ แต่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่โดนรุก ซึ่งจะเรียกสถานการณ์นี้ว่า Stalemate (จนมุม)

อีกกรณีหนึ่งคือการที่ตัวเดินมีไม่เพียงพอต่อการเล่นเพื่อทำการรุกและ รุกจนได้ เช่น ฝ่ายหนึ่งมี King และ Bishop แต่อีกฝ่ายหนึ่งมี King เท่านั้น

ผู้เล่นสามารถตกลงกันเองเพื่อขอผลเสมอได้ หรือใช้กฏอื่นมาควบคุม เช่นการเดิน 50 ตาโดยไม่มีหมาก Pawn เคลื่อนไหว หรือไม่มีการกินตัวหนึ่งตัวใดจะถือว่าเสมอกัน

ในการแข่งขันหมากรุกนั้นอาจจะมีการควบคุมเวลา โดยการใช้นาฬิกาควบคุมเวลาทั้งเกม หรือเป็นนาฬิกาที่ควบคุมเวลาของแต่ละฝ่าย โดยที่จะเริ่มกดเดินนาฬิกาเมื่อจะทำการเดิน และหยุดในเวลาที่เดินเสร็จสิ้นด้วยตนเ้อง ซึ่งมีการกำหนดเวลาที่ให้ในแต่ละฝ่ายก่อนจะเริ่มเกมดังต่อไปนี้

 • Standard Chess เล่นเกมละ 90 นาที มีเวลาเล่นตาละ 30 วินาที
 • Rapid Chess เล่นเกมละ 25 นาที มีเวลาเล่นตาละ 10 วินาที
 • Blitz Chess เล่นเกมละ 3 นาที มีเวลาเล่นตาละ 2 วินาทีข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
4 Comments Post a Comment
 1. avatar Zionlover says:

  เสริมข้อมูลด้วยว่า

  เหรียญทองเหรียญแรกในการแข่งขันหมากรุกอาเซียนในซีเกมส์ คือคนไทยครับ

  คนนี้เป็นแชมป์ขุนหมากรุกตลาดหลักทรัพย์ 2 ครั้ง (ถ้าจำไม่ผิด)
  เขาถือว่าเป็นดาวรุ่งในวงการหมากรุกไทย และหมากรุกสากล
  คนนั้นคือ ท่านนกกระจิบ อวยชัย แซ่ลี้ ครับ ชนะเก็บ 4 แต้มรวดครับ

  แต่ที่จริง ตอนแรกในการประชุมกฏกติกาหมากรุกอาเซียน ฝ่ายไทย เคยแนะให้นับศักดิ์หมากแบบไทย แต่ไม่สำเร็จ กฏนับศักดิ์ของหมากรุกอาเซียนเลยเป็นอย่างที่เห็นครับ

 2. avatar kapoobuam says:

  Checkmate = รุกจน ไม่ใช่รุกฆาต !
  เพราะ รุกฆาต คือการรุกพร้อมกับขู่จับกินหมากตัวอื่นด้วย เทียบกับภาษาอังกฤษคงเป็น Check and fork นะ

  เนื้อหามีประโยชน์ดี แต่ควรใช้คำให้ถูกด้วย

  ด้วยรัก

  แฟนหมากรุก

 3. avatar Jongkarak says:

  Queen กับ bishop หมากรุกaseanต่างกันอย่างไร หรื่อแค่มีเม็ดสามตัว

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network