Panini จัดนิทรรศการแสดงสติกเกอร์ฉลองครบรอบ 50 ปีของบริษัทPanini จัดแสดงสติกเกอร์ในประวัติศาสตร์ของบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1961 จนถึงปัจจุบัน ในชื่องาน โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม ที่ Palazzo Incontro กรุงโรม ประเทศอิตาลี?”Panini 1961-2001. An Italian History,”

การจัดงานของ Panini แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการเล่าเรื่องและการสะสมสติกเกอร์ต่าง ๆ โดยปรากฏผ่านภาพของนักฟุตบอลในแต่ละยุคที่มีความแตกต่างกันในเรื่องหน้าตา เสื้อผ้า ทรงผม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องจำหน่ายซองสติกเกอร์อัตโนมัติที่หากใครยังมีเงินลีร์เหลืออยู่ก็จะสามารถซื้อสติกเกอร์เก่าได้จริง ๆ

ปัจจุบันนี้สติกเกอร์ของ Panini วางจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 100 ประเทศ ด้วยยอดขายรวมในปีล่าสุดมากกว่า 800 ล้านยูโร (3.3 หมึ่นล้านบาท)ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2380 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network