ระบบการคิดคะแนนสะสมการแข่งขันการ์ดเกม Magic the Gathering แบบ Planeswalker Pointsระบบการคิดคะแนนแบบ Planeswalker Points คือระบบคะแนนสะสมของผู้เข้าแข่งขันการ์ดเกม Magic the Gathering ที่คิดขึ้นมาโดย Wizards of the Coast และ DCI เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 2011 โดยจะมีผลย้อนหลังในการคิดคะแนนกับผู้เล่นทุกคนที่มีเลข DCI ประจำตัวและเคยแข่งขันในการแข่งขันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DCI ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การแสดงผลคะแนน Planeswalker Points จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ แต้มสะสมตลอดชีวิตตั้งแต่เริ่มเล่น แต้มสะสมที่ทำได้ทั้งหมดในปีนี้ แต้มสะสมการแข่งขัน Friday Night Magic ตลอดทั้งปี และแต้มสะสมการแข่งขันรายการใหญ่ระดับมืออาชีพ โดยแต้มสะสมตลอดชีวิตจะแบ่งระดับผู้เล่นดังต่อไปนี้

ผู้เล่นที่แข่งขันในการแข่งขันที่ได้รับการรับรองและส่งผลการแข่งขันเข้าสู่ DCI จะได้รับคะแนนสะสมอย่างน้อย 1 คะแนน และจะได้รับคะแนนเพิ่มเติม โดยคิดจากผลการแข่งขันในแต่ละคู่ ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน และแพ้ได้ 0 คะแนน และรวมจำนวนการแข่งขันที่แข่งจริงทั้งหมดในแต่ละครั้งรวมกัน คูณด้วยตัวคูณพิเศษตามลำดับความสำคัญของการแข่งขันดังต่อไปนี้

  • X1 การแข่งขันทั่วไป, การแข่งขันใน Prereleased Event การแข่งขันใน Launch Party, การแข่งขัน WPN Premium Qualifiers, การแข่งขัน Friday Night Magic
  • X2 การแข่งขัน Gameday Events
  • X3 การแข่งขัน Grand Prix Trails, การแข่งขัน WPN Premium Tournaments, การแข่งขันทั่วไปในงานแข่งขัน Grand Prix
  • X5 การแข่งขัน Pro Tour Qualifiers, การแข่งขัน World Magic Cup Qualifiers
  • X8 การแข่งขัน Grand Prix, การแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติ (National)
  • X12 การแข่งขัน Pro Tour, การแข่งขัน World Magic Cup, การแข่งขัน Magic Players Championship

นอกจากนี้ผู้เล่นจะไ้ด้รับแต้มพิเศษจากจำนวนผู้แข่งขันที่เข้าร่วมในการแข่งขันนั้น ๆ ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้เล่น แต้มพิเศษเพิ่ม
8-15 1
16-31 2
32-63 3
64-127 4
128-255 5
256-511 6
512-1023 7
1024-2047 8
2048 คนขึ้นไป 9

การนับแต้มของ Planeswalker Point? แบ่งออกเป็น 4 แบบดังต่อไปนี้

  • Lifetime Point Total จะนับรวมแต้มตลอดกาลการแข่งขันในทุกรูปแบบตั้งแต่การเล่นครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
  • Competitive Total คือคะแนนที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยไม่นับรวมการแข่งขันประเภท Casual Event ต่าง ๆ และจะคิืดออกมาจากผลการแข่งขันสรุปเป็นช่วง ช่วงละ 4 เดือน
  • Friday Night Magic Total คือคะแนนที่เกิดขึ้นจากการลงแข่งขัน Friday Night Magic และหากสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 100 อันดับแรกของโลกจะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Friday Night Magic Championship พร้อมตั๋วเครื่องบินฟรีตอนสิ้นปี
  • Professional Total คือคะแนนที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันการ์ดเกมระดับมืออาชีพ ได้แก่ Magic the Gathering Grand Prix, Pro Tour และ World Championship ตลอดปี เพื่อใช้ในการตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์โลกของการ์ดเกม Magic the Gathering ประจำปีนั้น ๆ
ตัวอย่างการคิดคะแนน Planeswalker Points
ผู้เล่น A เข้าแข่งขัน Friday Night Magic ประจำสัปดาห์ และชนะ 3 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง จะได้รับคะแนนดังต่อไปนี้
(9+1+2) X 3 = 36 คะแนน
[(ชนะ 3 ครั้ง ได้ 9 คะแนน + เสมอ 1 ครั้ง ได้ 1 คะแนน) + (คะแนนผู้เข้าร่วมเล่นในวันนั้น 24 คน ได้ 2 คะแนน)] X (คะแนน X 3 จากการแข่งขัน Friday Night Magic) = 36 คะแนน
ผู้เล่น B ได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน Magic the Gathering Grand Prix Bangkok และชนะ 5 ครั้ง แพ้ 2 ครั้ง จะได้รับคะแนนดังต่อไปนี้
(15 +6) X 12 = 252 คะแนน
[(ชนะ 5 ครั้ง ได้ 15 คะแนน) + (คะแนนผู้เข้าร่วมเล่นในวันนั้น 340 คน ได้ 6 คะแนน)] X (แต้ม X 12 จากการแข่งขัน Friday Night Magic) = 252 คะแนน
สิทธิพิเศษของผู้ทำคะแนน Competitive Points สูงสุด

ผู้เล่นจะได้สิทธิบายในการแข่งขัน Magic the Gathering Grand Prix ในสนามต่าง ๆ ของช่วง 4 เดือนถัดไปหลังจากสรุปอันดับเรียบร้อย โดยอันดับที่ 2,001 – 15,000 ของโลกจะได้สิทธิบาย 1 รอบ อันดับที่ 301 – 2,000 จะได้สิทธิบาย 2 รอบ และอันดับที่ 1 – 300 จะได้สิทธิบาย 3 รอบ

ผู้เล่น 100 อันดับแรกของโลกจะได้รับสิทธิรับเชิญเข้าแข่งขัน Pro Tour พร้อมตั๋วเครื่องบินฟรีในสนามถัดไป หลังจากสรุปอันดับเรียบร้อย และมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน World Championship ด้วย

 

สิทธิพิเศษของผู้ทำคะแนน Friday Night Magic Points สูงสุด

ผู้เล่น Friday Night Magic 100 อันดับแรกของโลกตลอดทั้งปีจะได้รับสิทธิรับเชิญเข้าแข่งขัน Friday Night Magic Championship พร้อมตั๋วเครื่องบินฟรี หลังจากสรุปอันดับเรียบร้อย

ผู้เล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ที่มีหมายเลข DCI สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของตนเองที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงปัจจุบัน รวมถึงผลงานการเล่นในการแข่งขันปีนี้ที่แปลงแต้มสะสมให้โดยอัตโนมัติได้ที่ http://www.wizards.com/Magic/PlaneswalkerPoints และหากพบว่าผลการแข่งขันของตนเองที่เคยแข่งขันบันทึกไว้ไม่ถูกต้องก็สามารถร้องเรียนได้ในที่เดียวกัน

Task Mageข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , , , , Read 2380 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network