นักสะสมชาวอเมริกันยื่นขอทำลายสถิติเป็นเจ้าของบอร์ดเกมมากที่สุดในโลกJeff Bauspies นักสะสมบอร์ดเกมชาวอเมริกันเตรียมยื่นขอกับ Guinness World Records เพื่อทำลายสถิติโลกการเป็นเจ้าของบอร์ดเกมที่มากที่สุด ด้วยจำนวน 1,531 เกม ซึ่งใช้เวลาสะสมทั้งหมด 11 ปีด้วยกัน

สถิติเดิมที่มีการบันทึกเป็นสถิติโลกคือ Brian Amett ชาวสหรัฐเมริกาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ด้วยจำนวน 1,345 เกม โดย Jeff Bauspies สะสมบอร์ดเกมรูปแบบต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น บอร์ดเกม Monopoly ฉบับปี ค.ศ. 1929 ชุดกระดานหมากรุกประเภทต่าง ๆ เป็นต้น โดยในปีหนึ่งมีผู้ขอยื่นหลักฐานการทำลายสถิติจาก Guinness World Records จำนวนปีละมากกว่า 50,000 คำร้องด้วยกัน

ที่มา : Suntimesข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network