ประวัติศาสตร์กระสวยอวกาศ กับการบันทึกเรื่องราวผ่านการ์ดสะสมแม้ว่าเที่ยวบินกระสวยอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA เที่ยวที่ 135 ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายที่จะใช้กระสวยอวกาศรุ่นเดิมจะบินขึ้นจากพื้นโลกไปตั้งแต่ัวันที่ 8 กรกฏาคม ค.ศ. 2011 และมีกำหนดการกลับสู่โลกในวันที่ 20 กรกฏาคมนี้ และ NASA จะหยุดทำการบินอย่างน้อย 3 ปีเพื่อการสร้างยานอวกาศลำใหม่สำหรับภารกิจการสำรวจอื่น ๆ ที่วางแผนไว้ แต่เรื่องราวต่าง ๆ ของกระสวยอากาศนั้นยังคงเป็นที่จดจำและถูกนำมาถ่ายทอดเป็นการ์ดสะสมด้วย

กระสวยอวกาศนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจการขนส่งมนุษย์อวกาศ สัตว์ พืช และสิ่งของต่าง ๆ ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนสถานีอวกาศและอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติการสำรวจและทดลองบนอวกาศตั้งแต่ยุคสถานีอวกาศเมียร์ จนถึงสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ International Space Station (ISS) ในปัจจุบัน

NASA ผลิตกระสวยอวกาศออกมาทั้งหมด 5 ลำ ได้แก่ Atlantis, Challenger, Columbia, Discovery และ Endeavor โดยกระสวยอวกาศ Challenger ได้ประสบอุบัติเหตุขณะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1986 และกระสวยอวกาศ Columbia ประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้ฉนวนกันความร้อนและระเบิดขณะกลับสู่พื้นโลกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 ส่วนกระสวยอวกาศ Discovery และ Endeavor ได้ทยอยปลดระวางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2011 และ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2011 ตามลำดับ

การเกิดอุบัติืเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดของกระสวยอวกาศ Challenger นั้น ทำให้เกิดการผลิตการ์ดสะสมออกมาจากมูลนิธิอนุสรณ์นักบินอวกาศ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยก่อตั้งภายหลังจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นภายใต้ชื่อ Space Shots เมื่อปี ค.ศ. 1991 และจัดจำหน่ายโดยบริษัท Space Ventures โดยผลิตออกมาทั้งหมด 3 ชุด ชุดละ 110 แบบ

ภาพของการ์ดสะสม Space Shots จะเกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ภาพของยานสำรวจ ดวงดาว และตราสัญลักษณ์ของนักบินอวกาศในภารกิจต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีเกร็ดความรู้สอดแทรก รวมถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลระดับประเทศ ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และยังมีการผลิตการ์ดอีกชุดหนึ่งในชื่อ Moon – Mars จำหน่ายเป็นชุด ชุดละ 36 แบบออกมาอีกด้วย

สำหรับการ์ดที่เกี่ยวข้องกับนักบินอวกาศชุดอื่น ๆ นั้นจะมีอยู่ประปรายในชุดการ์ดสะสมที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจของสหรัฐอเมริกา เช่น Topps American Heritage เมื่อปี ค.ศ. 2009 เป็นต้น และแม้ว่าภารกิจของกระสวยอวกาศจะสิ้นสุดลง แต่ทว่ามนุษย์ก็ยังไม่จบสิ้นความพยายามในการสำรวจอวกาศ เพื่อไปสู่ดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยก้าวไปถึงอย่างดาวอังคาร และดวงดาวอื่นอันไกลโพ้นออกไปข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network