ยอดขายของเล่นทั่วโลกเพิ่มขึ้น แตะระดับ 2.5 แสนล้านบาทเมื่อปีที่แล้วThe NPD Group รายงานการประเมินมูลค่าของตลาดของเล่นโลกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามียอดขายรวมในอุตสาหกรรมรวมสูงถึง 83.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (2.5 แสนล้านบาท) โดยเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2009 อยู่ที่ 4.7 เปอร์เซนต์

สำหรับการเติบโตของยอดขายที่มากที่สุดนั้นเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.2 เปอร์เซนต์ ทำให้ส่วนแบ่งตลาดนั้นขึ้นมาเทียบเท่ากับภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งภูมิภาคยุโรปในปีที่ผ่านมายอดขายตกไป 4 เปอร์เซนต์ด้วยกัน

ประเทศที่มีมูลค่าตลาดของเล่นสูงที่สุดยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 22 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ตามมาด้วยญี่ปุ่น จีน สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ซึ่งเมื่อรวมกันทั้ง 5 ประเทศนั้นจะมีมูลค่าการตลาดเกิน 50 เปอร์เซนต์ของตลาดโลก ในขณะที่ประเทศเขตเศรษฐกิจใหม่อย่างบราซิล รัสเซีย อินเดียก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่น่าสนใจถึง 13 เปอร์เซนต์ด้วยกัน

ที่มา : Giftsanddecข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network