เซเนกัลออกบอร์ดเกมสอนเรื่องสุขภาพให้คุณแม่มือใหม่ในชนบทองค์กร Plan International และองค์กรอื่น ๆ ร่วมออกแบบบอร์ดเกมเพื่อสอนสุขอนามัยของผู้ตั้งครรภ์ในชนบทของประเทศเซเนกัลเพื่อลดอัตราการตายหลังจากแม่ให้กำเนิดลูกออกมา โดยใช้ภาพบนการ์ดเพื่ออธิบายแทนข้อความเพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด

เกมนี้ถูกตั้งชื่อว่า The Wure, Were, Werle หรือ W3 ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อหวังจะลดอัตราการเสียชีวิตหลังคลอดซึ่งมีสูงถึง 1,200 ต่อ 100,000 คนซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ทางสุขภาพ รวมถึงการไม่รู้หนังสือของประชากรในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชนบท

เกมนี้ถูกออกแบบโดยใช้ภาพมาอธิบายปัจจัยต่าง ๆ และจะเล่นกันภายในศูนย์สุขภาพท้องถิ่น แบ่งการ์ดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สีแดง แสดงถึงปัจจัยเสี่ยง สีเหลือง หมายถึง หลักการการตรวจพบ และสีเขียวจะหมายถึงวิธีการแก้ไข โดยเมื่อเล่นไปเรื่อย ๆ ผู้เล่นซึ่งเป็นคุณแม่ในอนาคตจะได้เรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขโดยผ่านการจับคู่ภาพต่าง ๆ ให้ตรงตามสัญลักษณ์

บอร์ดเกมนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีหลังจากการทดลองเปิดให้ผู้เล่นซึ่งเป็นคุณแม่ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงจำนวน 25 คนใน Khombole Health Center ซึ่งพวกเธอต่างยืนยันและขอบคุณที่มีการคิดค้นบอร์ดเกมนี้ที่ทำให้เกิดความรู้มากขึ้น เพราะโดยปรกติในชนบทจะไม่มีการจับกลุ่มพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และความเป็นแม่กันสักเท่าใดนัก และหวังอีกว่าบอร์ดเกมชุดนี้จะถูกส่งให้เล่นแก่คุณแม่มือใหม่คนอื่นในประเทศเซเนกัลจนทั่วอีกด้วย

ที่มา : RNWข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network