จับหุ่นยนต์ Nao มาเล่นการ์ดเกมกับเด็กนักพัฒนาซอฟท์แวร์หุ่นยนต์อิสระ ออกแบบโปรแกรมที่ทำให้หุ่นยนต์ Nao ที่มีรูปร่างคล้ายคน (Humanoid) สามารถเล่นการ์ดเกมง่าย ๆ กับเด็กได้ โดยเขียนโปรแกรมให้ Nao ถามหาการ์ดของภาพสัตว์ที่ต้องการและหยิบมาให้ถูกต้อง ซึ่งหากหยิบถูกก็จะส่งเสียงแสดงความยินดี แต่หากหยิบผิดก็จะแจ้งโดยการส่งเสียงอย่างสุภาพว่ายังไม่ใช่ภาพสัตว์ที่ต้องการ

ปัจจุบันมีหุ่นยนต์ Nao ประมาณ 200 ตัวที่ถูกส่งไปให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์ทดลองเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์มีความสามารถหลากหลาย เช่น การเต้นพร้อมกัน การเลียนแบบอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ หรือการจดจำภาพ เสียง สีสรร เช่นการทดลองเล่นการ์ดดังตัวอย่างข้างต้น ซึ่งระบบจะมองเห็นเป็นภาพ 2 มิติเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป

หุ่นยนต์ Nao เป็นหุ่นยนต์สัญชาติฝรั่งเศส โดยบริษัท Aldebaran Robotics สูง 58 เซ็นติเมตร หนัก 4.3 กิโลกรัม สามารถเดินได้ด้วยตัวเองเป็นเวลา 90 นาที โดยเริ่มโครงการการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 และมีการส่งหุ่นยนต์ให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์นำไปพัฒนาความสามารถตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ก่อนที่จะมีการขายหุ่นยนต์ให้กับบุคคลทั่วไปในช่วงปี ค.ศ. 2012

ที่มา : Singularity Hubข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
One Comments Post a Comment
  1. avatar Zionlover says:

    เดี๋ยวสักพักจะเหมือนในเรื่องยูกิโอ

    ไคบะสู้กับหุ่นยนต์ ทดสอบโอเบลิกส์ 55555

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network