Mattel ออกเกม Uno รุ่นล่าสุด Uno ReflexMattel ผู้ผลิตของเล่นยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาวางจำหน่ายการ์ดเกม Uno รุ่นล่าสุด Uno Reflex ซึ่งจะมาพร้อมกับแท่นสุ่มเลือกสีที่สามารถให้ผู้เล่นเลือกเล่นในแบบที่จะให้เครื่องสุ่มสีการ์ดที่จะใช้เริ่มเล่นก่อน หรือการให้เครื่องกำหนดสีที่จะเล่นต่อหลังจากลงการ์ด Wild หรือการ์ดที่สามารถลงสีอะไรก็ได้

Uno Reflex ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ออกวางจำหน่ายเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปีของการผลิตเกมนี้ออกมาด้วย โดยในชุดจะประกอบด้วยการ์ดทั้งหมด 120 ใบและแท่นสุ่มสี วางจำหน่ายในราคาชุดละ 17.99 ดอลล่าร์สหรัฐข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2383 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network