ตำรวจแมนเชสเตอร์แจกการ์ด สร้างสัมพันธ์กับเด็กและชุมชนตำรวจจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ จัดโครงการแจกการ์ดสะสมให้เด็ก ซึ่งเป็นการ์ดสะสมที่เป็นรูปของแต่ละคนพร้อมรายละเอียดเหมือนกับการ์ดนักฟุตบอลเพื่อสร้างสัีมพันธ์กับเด็กตามโครงการเพื่อที่จะปลูกฝังให้เด็กเป็นมิตรกับตำรวจผ่านการแจกการ์ด ซึ่งมีทั้งหมด 115 ใบในชุดนี้

โครงการนี้ได้มีการจัดทำมาแล้ว 6 ปี และการ์ดชุดปัจจุบันเป็นการ์ดรุ่นที่ 4 ที่ทำการแจกให้กับเด็กแล้ว โดยจะนำการ์ดไปแจกในโครงการเยี่ยมเยือนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รวมถึงสามารถขอการ์ดตามท้องถนนได้เลยเมื่อเจ้าหน้าที่ว่างจากภารกิจ ซึ่งภาพที่ปรากฏจะมีอิริยาบถที่แตกต่างกัน ไม่ใช้แค่ยืนนิ่ง ๆ ตามระเบียบเหมือนกับภาพจำที่เราคุ้นเคย

นอกจากการแจกการ์ดสะสมจะมีผลในการสร้างความเป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นแล้ว การเยี่ยมเยือนยังจะเป็นการสอนให้เด็กรู้จักหน้าที่และวิธีการปฏิบัติตตนเมื่อเผชิญกับเหตุด่วนเหตุร้ายว่าจะแจ้งตำรวจอย่างไร รวมถึงการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่ในการเป็นตำรวจแต่เพียงอย่างเดียว

ที่ีมา : ReminderNewsข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network