รัฐบาลอาร์เมเนีย ส่งเสริมให้การเล่นหมากรุกเป็นวิชาเลือกในการเรียนชั้นประถมฯรัฐบาลอาร์เมเนียหนุนให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในประเทศ โดยให้เปิดเป้นวิชาเลือกในโรงเรียนเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนา IQ และจัดเงินอุดหนุนเพื่อส่งครูสอนหมากรุกเข้าไปสอนในโรงเรียนต่าง ๆ

การส่งเสริมการเล่นหมากรุกในโรงเรียนครั้งนี้ รัฐบาลอาร์เมเนียได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 177 ล้านแดรม (ประมาณ 15 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าจ้างให้แก่ครูที่เข้าไปสอน โดยจะส่งเข้ามาจากสถาบันสอนหมากรุก ซึ่งงบประมาณนี้ยังรวมถึงการจัดทำคู่มือการเล่น ฝึกหัดเทคนิคการสอนสำหรับนักหมากรุกที่มีความสามารถ และจัดซื้ออุปกรณ์การเล่นหมากรุกให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ด้วย

นอกจากนี้ยังมีงบจัดซื้ออีกไม่เกิน 40,000 บาท สำหรับการซื้อเก้าอี้และโต๊ะเล่นหมากรุกสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของอาร์เมเนีย ซึ่งการจัดการทั้งหมดจะถูกทำให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้

ปัจจุบันประเทอาร์เมเนียอยู่ในลำดับที่ 4 จากประเทศสมาชิกของสหพันธ์หมากรุกโลก (FIDE) ทั้งหมด 140 ประเทศ และยังมีนักกีฬาของอาร์เมเนียเคยได้รับรางวัลแชมป์โลกในประเภทชายคู่เมื่อปี ค.ศ. 2006 และ ค.ศ. 2008 ด้วย

ที่มา : Armenianowข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2380 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network