Ingenious เกมต่อโดมิโน่ 6 เหลี่ยมบนบอร์ดรังผึ้งให้ได้คะแนนมากที่สุดIngenious เป็นบอร์ดเกมที่สร้างสรรค์โดย Reiner Knizia และจัดจำหน่ายโดย บ. Fantasy Flight Games โดยเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นต่อตัวโดมิโน่รูป 6 เหลี่ยมที่มีสัญลักษณ์เดียวกันให้ยาวที่สุด เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดในบอร์ดหกเหลี่ยมแบบรังผึ้ง ซึ่งผลิตครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2004

บอร์ดเกม Ingenious ประกอบไปด้วย แผ่นกระดานการเล่น 1 แผ่น แท่นวางโดมิโน่ 4 แท่น แผ่นนับคะแนน 4 แผ่น ลูกบาศ์กไม้สำหรับวางเพื่อนับคะแนน 24 ชิ้น และตัวโดมิโน่อีก 120 ชิ้น สำหรับเล่นตั้งแต่ 1 – 4 คน

โดมิโน่ที่ใช้เล่นจะัมีสัญลักษณ์ต่างกันทั้งหมด 6 แบบ โดยเริ่มต้น ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมโดยนำแผ่นโดมิโน่ใส่ถุงแล้วสับกัน จากนั้นกำหนดพื้นที่ในการเล่น ซึ่งหากเล่นตั้งแต่ 1 – 2 คน ให้เล่นบนส่วนช่องสีขาวเท่านั้น เล่น 3 คน ให้เล่นบนช่องสีเทารวมกับสีขาว และหากเล่น 4 คน จะใช้พื้นที่ทั้งกระดานในการเล่น

ผู้เล่นจะต้องเริ่มต้นการเล่นด้วยการจั่วโดมิโน่ขึ้นมา 6 ตัว จากนั้นจึงเริ่มต้นการเล่นในตาแรกของแต่ละคน โดยให้ตัวเริ่มต้นตัวแรกวางติดกันกับสัญลักษณ์อันหนึ่งอันใดที่อยู่บนแผ่นกระดานการเล่นอยู่แล้ว จากนั้นในตาถัดไปจึงจะสามารถวางตัวโดมิโน่ลงบนที่ว่างที่ใดก็ได้ที่สามารถวางสัญลักษณ์ให้ติดกัน

หลังจากวางเรียบร้อยแล้ว ให้นับแต้มที่ได้โดยยึดจากตัวโดมิโน่ตัวใหม่ล่าสุดที่วางลงไป โยงออกเป็นเส้นตรงทั้ง 5 ทิศ โดยไม่นับตัวโดมิโน่ของตนเองที่ลงไป จนสุบขอบกระดาน หรือช่องว่าง หรือสัญลักษณ์จุดสุดท้ายที่จะสามารถเชื่อมต่อได้ถึง

เมื่อได้คะแนนแล้ว ให้เลื่อนที่นับคะแนนตามสีที่ตัวเองสามารถทำคะแนนได้ เช่น หากทำคะแนนสีแดงได้ 1 และสีน้ำเงินได้ 2 คะแนน ให้เลื่อนตัวนับคะแนนแต่ละสีไป 1 และ 2 ช่องตามลำดับ

เมื่อวางและนับคะัแนนเรียบร้อยแล้ว ใช้จั่วโดมิโน่ตัวใหม่จากในถุงขึ้นมา 1 อัน จากนั้นจึงให้ผู้เล่นคนถัดไปเล่น และถ้าหากผู้เล่นไม่สามารถมีตัวเล่นที่จะใช้ต่อได้ และไม่มีสัญลักษณ์ที่มีคะแนนต่ำที่สุดในตอนนั้น ผู้เล่นสามารถแสดงตัวโดมิโน่ที่ตนเองถืออยู่ และยกเปลี่ยนใหม่ตัวทั้งหมด 6 ตัวแล้วจับขึ้นมาใหม่ได้

หากผู้เล่นสามารถทำคะแนนในสีใดสีหนึ่งได้ถึง 18 คะแนน ผู้เล่นจะต้องขานว่า Ingenious และจะต้องเล่นโดมิโน่อีกตัวหนึ่งที่อยู่บน Rack ของเรา ก่อนที่จะจั่วโดมิโน่ตัวใหม่ขึ้นมาต่อไป

เกมจะจบลงก็ต่อเมื่อตัวโดมิโน่หมดลง หรือไม่สามารถวางตัวโดมิโน่ในตำแหน่งใด ๆ ได้อีก จากนั้นจะนับคะแนนโดยอิงจากสัญลักษณ์ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ผู้ที่มีสัญลักษณ์ที่มีคะแนนน้อยที่สุดเป็นจำนวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น จะเ้ป็นผู้ชนะไป และหากเสมอกัน ให้ดูสัญลักษณ์ที่มีคะแนนสะสมมากกว่าเป็นลำดับถัดมาเพื่อเปรียบเทียบกัน

หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสามารถทำคะแนนได้ 18 คะแนนทุกสีจะเป็นผู้ชนะโดยอัตโนมัติ

นอกจากการเล่นในรูปแบบดังกล่าวแล้ว ผู้เล่นยังสามารถเ่ล่นแบบทีมละ 2 คน โดยเอาแผ่นคะแนนมาต่อกันและได้โบนัสเมื่อคะแนนถึง 18 คะแนน หรือครึ่งหนึ่งของ 36 คะแนน รวมทั้งการเล่นแบบคนเดียวที่นำเอาแผ่นคะแนนสองแผ่นมาต่อกันเช่นกัน แต่ไม่มีคะแนนโบนัสให้

เกม Ingenious มีให้เล่นทั้งแบบเกมกระดาน PC, iPhone และ iPad

iTunes App Store : Ingeniousข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network