บริษัทในสหรัฐอเมริกาจับคัมภีร์ไบเบิลมาทำเป็นการ์ดสะสมบริษัท Creation by design บริษัทที่ตั้งอยู่ในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ย์ สหรัฐอเมริกา ผลิตการ์ดสะสมที่อ้างอิงเนื้อหาจากคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธะสัญญาเก่า (Old Testament) ในชื่อ My Bible Cards ซึ่งวางขายแล้วนับพัีนร้านหลังจากเริ่มวางจำหน่ายได้เพียง 1 ปี และได้รับการอนุมัติให้วางจำหน่ายในร้านหนังสือชื่อดัง Barnes & Noble แล้ว

สำหรับการ์ดที่ผลิตในครั้งแรกนั้นจะบรรจุการ์ดทั้งหมด 5 ใบต่อซอง และมีทั้งหมดจำนวน 200 แบบ ซึ่งภาพประกอบที่ใช้เล่าเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลในการเล่านั้นเกิดจากการวาดโดยใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ และเหตุผลที่ทางบริษัทนั้นเลือกที่จะใช้การ์ดสะสมนั้นเพราะว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นมีความใกล้เคียงกับที่เด็กนั้นนิยม หลังการ์ดแต่ละใบจะอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ และลำดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ให้ด้วย

การ์ดสะสมชุดนี้ออกวางจำหน่ายแล้ว 2 ชุดคือ Series A และ Series B โดยแบ่งออกเป็นชุดละ 100 แบบ และไม่มีระดับความหายาก ซึ่งบริษัทวางแผนว่าจะทำการ์ดสะสมของภาคพันธะสัญญาเก่าทั้งหมด 818 แบบ และจัดทำการ์ดสะสมภาคพันธะสัญญาใหม่ (New Testament) อีกประมาณ 800 แบบ ซึ่งนอกจากการผลิตการ์ดสะสมแล้ว บริษัทยังได้ผลิตหนังสือสำหรับเด็กอีก 3 เล่ม และคาดการณ์ว่ารายได้รวมของบริษัทตลอดปีนี้จะมีเข้ามามากกว่า 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

การ์ดสะสมชุด My Bible Cards : Old Testament บรรจุกล่องละ 24 ซอง จำหน่ายในราคากล่องละ 95 ดอลล่าร์สหรัฐ ซองละ 3.99 ดอลล่าร์สหรัฐข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network