How to play : บอร์ดเกม CarcassonneCarcassonne เป็นบอร์ดเกมที่เริ่มคิดขึ้นมาโดย Klaus Jurgen Wrede ชาวเยอรมันเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดย Carcassonne เป็นชื่อเมืองในยุคกลางที่มีชื่อเสียงในเรื่องความแข็งแกร่งของกำแพงเมืองและป้อมปราการในประเทศฝรั่งเศสตอนใต้ โดยบอร์ดเกมนี้เป็นบอร์ดเกมที่เล่นโดยการต่อแผนที่และใช้ Meeple ยึดครองพื้นที่ให้ได้แต้มมากที่สุดจึงจะเป็นผู้ชนะไป ซึ่งเกมนี้มีภาคเสริมมาแล้วนับสิบภาคนับตั้งแต่เริ่มออกวางจำหน่าย

วิธีการเล่นบอร์ดเกม Carcassonne

ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมแ่ผ่นแผนที่จำนวน 72 แผ่น และตัวละครไม้ที่เรียกว่า Meeple ซึ่งเป็นผู้ติดตามให้ครบถ้วนตามจำนวนผู้เล่น ซึ่งเกมนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2 – 5 คน จากนั้นจึงจะเริ่มเล่น โดยการวางแผ่นแผนที่ตัวเริ่ม ซึ่งจะมีสีด้านหลังแตกต่างจากแผนที่แผ่นอื่น ๆ ลงไป จากนั้นจึงตกลงกันว่าใครจะได้เป็นผู้เริ่มเล่นก่อน

ผู้เล่นตกลงวางตัวของ Meeple วางบนแผ่นนับคะแนน หรืออาจจะใช้สิ่งอื่น ๆ เื่พื่อบันทึกแต้มแทนก็ได้ จากนั้นผู้เล่นที่ได้เริ่มเล่นก่อนหยิบแผนที่ที่คว้ำหน้าหรืออยู่ในถุงแบบสุ่มทีละใบ หลังจากนั้นจึงเริ่มต่อแผนที่ โดยที่จะต้องต่อตามหลักการ ได้แก่ เมืองต่อกับเมือง กำแพงต่อกับกำแพง ที่นาต่อกับที่นา ทุ่งหญ้าต่อกับทุ่งหญ้า

หลังจากนั้นผู้เล่นจึงเลือกว่าจะวางบนแผ่นแผนที่แผ่นนั้นหรือไม่ ซึ่งสามารถวางตามตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่

 • อัศวิน (Knight) วางในเมือง
 • ชาวนา (Farmer) วางบนทุ่งหญ้า
 • โจร (Theif) วางบนถนน
 • พระ (Monk) วางบนโบสถ์

หากพบว่าพื้นที่นั้น ๆ ต่อกันแล้วสมบูรณ์เมื่อไหร่ เช่น เมืองสามารถล้อมรอบได้ ถนนต่อได้จนสุดทาง โบสถ์มีพื้นที่อื่นล้อมรอบจนครบ ให้นำ Meeple ออกจากเกมเพื่อนำไปใช้เล่นต่อไปและนับคะแนน โดยมีเกณฑ์นับคะแนนต่างกันระหว่างเกมดังต่อไปนี้

 • ถนน จะได้คะแนนจากเส้นทางแต่ละเส้น นับตามความยาวต่อเนื่องแผ่นละ 1 คะแนน
 • เมือง จะได้คะแนนจากแผ่นที่เป็นเมืองแต่ละแผ่นต่อเนื่องแผ่นละ 2 คะแนน และหากมีสัญลักษณ์โล่ห์ปรากฏจะได้อีกตราละ 2 คะแนน
 • โบสถ์ จะนับคะแนนจากแผ่นที่ล้อมรอบทั้งหมดแผ่นละ 1 คะแนน บวกด้วยคะแนนอีก 1 คะแนนเป็น 9 คะแนน
 • ทุ่งหญ้า จะยังไม่ถูกนับคะแนนระหว่างเกม

หาก Meeple ของฝ่ายตัวเองหมดจะไม่สามารถวางได้ และผู้เล่นไม่สามารถวาง Meeple ลงบนถนนหรือเมืองหรือทุ่งหญ้าได้ หากมี Meeple ของคนอื่นวางเพื่อเตรียมครอบครองพื้นที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ยกเว้นแผ่นดินต่าง ๆ มาเชื่อมกันโดยบังเอิญระหว่างการเล่นเกม

หลังจากนั้นฝ่ายตรงข้ามเล่นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งแผ่นแผนที่ถูกใช้ไปทั้งหมด จึงเริ่มนับคะแนนเพิ่มเติมตามที่ Meeple ของตนเองอยู่ดังต่อไปนี้

 • ถนน จะได้คะแนนจากเส้นทางแต่ละเส้น นับตามความยาวต่อเนื่องแผ่นละ 1 คะแนน
 • เมือง จะได้คะแนนจากแผ่นที่เป็นเมืองแต่ละแผ่นต่อเนื่องแผ่นละ 1 คะแนน และหากมีสัญลักษณ์โล่ห์ปรากฏจะได้อีกตราละ 1 คะแนน
 • โบสถ์ จะนับคะแนนจากแผ่นที่ล้อมรอบทั้งหมดแผ่นละ 1 คะแนน บวกด้วยคะแนนอีก 1 คะแนน
 • ทุ่งหญ้า จะนับจำนวนที่ Meeple ชาวนาอยู่ใกล้กับเมืองที่สมบูรณ์ 3 คะแนนต่อเมือง หากอยู่ใกล้มากเท่าไหร่จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น และหากมี Meeple อยู่มากกว่า 1 สีในทุ่งหญ้าผืนเดียวกัน Meeple ที่มีจำนวนมากกว่าจะได้คะแนนไปทั้งหมด และฝ่ายที่น้อยกว่าจะไม่ได้คะแนนอะไรเลย

ผู้เล่นคนใดได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะไป

สำหรับภาคเสริมนั้นจะมีแผ่นแผนที่อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น โรงแรม วิหาร แม่น้ำ เป็นต้น และเกมนี้ยังมีให้เ่ล่นบน XBox Live Arcade, iPhone, iPad และรวมถึง Android, Blackberry ในปลายปี ค.ศ. 2011 ด้วยข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , Read 2382 articles by
One Comments Post a Comment
 1. avatar Zionlover says:

  เกมนี้ ถือคติ

  “Tile เดียวก็เสียวได้”

  เพราะว่า มีบางช็อต ต้องการ Tile นั้น แล้วไม่ได้นี่ มันเสีย Self มาก

  ยิ่งชุดเสริมโรงแรม วิหารนี่ ต่อไม่ได้ แต้มหายเลย (ต่อได้นี่ พลิกเกมเลย)

  แต่เกมนี้ คลาสสิคครับ อยากให้ทุกท่านหามาลองเล่นดู

  (ภาคเสริมบางภาค มีมังกร,ประตูวาร์ปด้วย)

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network