How to play : BackgammonBackgammon เป็นบอร์ดเกมสำหรับเล่น 2 คนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยผู้เล่นจะมีหมากฝ่ายละ 15 ตัวซึ่งวางในตำแหน่งต่าง ๆ และมีจุดมุ่งหมายการเล่นคือการเดินตัวหมากของเราทั้งหมดมาอยู่ในฝั่งของเราและนำหมากออกจากกระดานให้ครบทั้งหมดจึงจะเป็นผู้ชนะ

วิธีการเล่น Backgammon

ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมหมากทั้งหมด 30 ตัว โดยแบ่งเป็น 2 สี สีละ 15 ตัว และกระดาน Backgammon ซึ่งมีพื้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแนวตั้งรูปเรียงจำนวน 24 แท่งสลับสีเรียงต่อกัน หรือที่เรียกว่า Points โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 หลักวางเรียงกันบนล่างเป็น 4 ส่วน ด้านบน 12 ด้านล่าง 12 และมีเส้นแบ่ง หรือที่เรียกว่า Bar กั้นกลางเอาไว้ และลูกเต๋าปกติ 2 ลูก

การเล่น Backgammon โดยมากจะใช้ตัวหมากสีตรงข้ามแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย โดยจะต้องวางตัวหมากทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งจะนับสามเหลี่ยมขวามือสุดในตำแหน่งตรงข้ามเป็นหลักที่ 24 และนับถอยหลังไปทางช้ายไล่มาเป็นหลักที่ 23 22 ตามลำดับ เมื่อสุดทางซ้ายแล้วจะนับหลักซ้ายสุดฝั่งเราเป็นหลักที่ 12 ไล่ไปทางขวาจนถึงหลักขวาสุดเป็นหลักที่ 1 วางตำแหน่งดังต่อไปนี้

หลักที่ 24 – 2 หมาก หลักที่ 13 – 5 หมาก หลักที่ 8 – 3 หมาก และหลักที่ 6 – 5 หมาก

ผู้เล่นมีเป้าหมายในการนำหมากทั้งหมดของฝ่ายเรามาอยู่ในหลักที่ 1 – 6 ให้ครบทั้ง 15 ตัวและนำออกไปให้หมดกระดาน จึงจะเป็นผู้ชนะ

การเริ่มต้นการเล่นเกม Backgammon

เริ่มต้น ผู้เล่นจะต้องเลือกว่าใครจะได้เริ่มเล่นก่อน จากนั้นจึงทอยลูกเต๋าพร้อมกัน 2 ลูก หากลูกเต๋าออกหน้าใด เช่น 2 – 6 ผู้เล่นมีสิทธิที่จะเลือกเคลื่อนตัวหมากไป 2 ช่อง 1 ตัวและ 6 ช่องอีก 1 ตัว หรือ 8 ช่องเพียงตัวเดียว โดยที่จะต้องไม่ไปทับช่องของฝ่ายตรงข้ามที่มีตัวหมากวางมากกว่า 2 ตัวในหลักนั้น ๆ

หากผู้เล่นสามารถทอยลูกเต๋าออกมาหน้าคู่ เช่น 5 – 5 ผู้เล่นจะได้รับสิทธิการเคลื่อนที่คูณ 2 โดยผู้เล่นอาจจะเคลื่อนที่หมาก 5 ช่อง 4 ตัว หรือ 10 ช่อง 2 ตัว หรือ 15 ช่อง 1 ตัว 5 ช่อง 1 ตัว หรือ 20 ช่องเพียงตัวเดียวเท่านั้น

การยืดพื้นที่จากผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่เพื่อยึดพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามได้ หากว่าในหลักนั้น ๆ เหลือหมากของฝ่ายตรงข้ามเพียงตัวเดียว (Blot) เราสามารถที่จะวางหมากทับได้ และหมากของฝ่ายตรงข้ามจะต้องเลื่อนไปอยู่บน Bar

หากตัวหมากของผู้เล่นอยู่บน Bar จะต้องปลดหมากที่อยู่บน Bar ออกก่อนโดยการทอยลูกเต๋าเพื่อหาช่องว่างที่จะสามารถลงได้ หรือเป็นช่องที่มีหมากฝ่ายเราอยู่ไม่เกิน 5 ตัว โดยลูกเต๋าที่ทอยจะบอกตำแหน่ง เช่น หากทอยได้ 4 – 6 และช่อง 6 นับจากขวาไปซ้ายมีหมากของฝ่ายตรงข้าม 2 ตัวอยู่จะไม่สามารถวางได้ ช่องที่ 4 เป็นช่องว่าง ก็จะโดนบังคับให้วางในช่องที่ 4 ด้านบนในซีกขวาบนเท่านั้น

การจบเกม

เมื่อผู้เล่นสามารถย้ายตัวหมากทั้ง 15 ตัวมาอยู่ฝั่ง Home ของตัวเองได้ ก็จะเริ่มทอยลูกเต๋าเพื่อนำตัวหมากของเราออกไป โดยการทอยทีละ 2 ลูก หากลูกเต๋าปรากฏเลขที่ตำแหน่งใด จะต้องนำหมากของเราที่อยู่หลักนั้นออก เช่น 2 – 4 ให้นำเอาหมากที่อยู่บนหลักที่ 2 และ 4 ออกไป

หากทอยได้แต้มมากกว่าหลักของหมากตัวต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้นำตัวหมากที่อยู่บนหลักที่สูงที่สุดออกไป แต่หากได้แต้มต่ำและเป็นช่องว่าง ให้เลื่อนหมากตามจำนวนที่ทอยได้ถอยลงมา เมื่อสามารถนำหมากออกจากกระดานได้ทั้งหมด เกมจะจบและผู้ที่นำหมากออกได้ทั้งหมดจะเป็นฝ่ายชนะ

วิธีการคิดคะแนน

หากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถนำหมากออกจากกระดานได้เลย จะเรียกว่าชนะแบบ Gammon และคู่ต่อสู้เสียแต้มเป็น 2 เท่า และหากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมีหมากค้างอยู่บน Bar และไม่สามารถนำหมากออกจากกระดานได้เลย จะเรียกว่าชนะแบบ Backgammon และคู่ต่อสู้จะเสียแต้มเป็น 3 เท่า

วิธีคิดแต้มทั้งหมดที่เหลืออยู่ของฝ่ายตรงข้ามจะคิดจากหมากที่เหลืออยู่ในหลักต่าง ๆ เช่นหากเหลือหมากอยู่บนหลัก 15 3 ตัว ก็จะมีคะแนนทั้งหมด 15 * 3 = 45 คะแนน

บางครั้งผู้เล่นมักจะเล่นด้วยแต้มต่อ หรือ Double Dice ที่จะมีแต้มอยู่บนลูกบาศ์กมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ 2 4 8 16 32 และ 64 ซึ่งหากผู้เล่นมั่นใจว่าจะชนะ และฝ่ายตรงข้ามอนุญาต ผู้เล่นก็จะเพิ่มแต้มต่อให้ทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุด จากแต้มปรกติที่ 1 และบางครั้งก็จะนับคะแนนแพ้ชนะจากการเล่นรูปแบบนี้แทนการคูณคะแนนตามหลักหมากที่อยู่ข้างต้นข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network