รวมราคาประเมินลายเซ็นนักกีฬา ดาราและผู้มีชื่อเสียงในรอบปี ค.ศ. 2010 โดย PSAPSA ได้ออกคำแนะนำและราคาประเมินของลายเซ็นคนดังในส่วนของนักกีฬา ดารา และผู้มีชื่อเสียงในรอบปี ค.ศ. 2010 ซึ่งในการทำงานที่ผ่านมาพบว่ามีลายเซ็น 50% ที่ถูกส่งมาตรวจและพบว่าเป็นลายเซ็นปลอม ดังนั้น PSA จึงแสดงลำดับราคาลายเซ็นของผู้ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เป็น 2 หมวดคือ นักกีฬา ดาราและผู้มีชื่อเสียง เรียงตามโอกาสพบลายเซ็นปลอมเพื่อให้นักสะสมระมัดระวังก่อนทำการซื้อขายดังต่อไปนี้

ลายเซ็น Babe Ruth ของแท้ที่ผ่านการประเมินจาก PSA แล้ว

ลูกเบสบอลพร้อมลายเซ็นแท้ของ Mickey Mantle

นักกีฬา

 1. Babe Ruth – เริ่มต้นที่ 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว จนถึง 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนลูกเบสบอล
 2. Lou Gehrig – เริ่มต้นที่ 3,500 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว จนถึง 60,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนลูกเบสบอล
 3. Mickey Mantle – เริ่มต้นที่ 150 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 600 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนลูกเบสบอล
 4. Michael Jordan – เริ่มต้นที่ 175 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 600 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนลูกบาสเกตบอล
 5. Muhammad Ali – เริ่มต้นที่ 150 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 500 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนนวม
 6. Lebron James – เริ่มต้นที่ 125 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 450 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนลูกบาสเกตบอล
 7. Ted Williams – เริ่มต้นที่ 100 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 350 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนลูกเบสบอล
 8. Tiger Woods – เริ่มต้นที่ 250 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 1,500 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนธงของสนามกอล์ฟ
 9. Kobe Bryant – เริ่มต้นที่ 100 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 400 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนลูกบาสเกตบอล
 10. Albert Pujols – เริ่มต้นที่ 100 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 300 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนลูกเบสบอล

ลายเซ็นแท้ของ The Beatles ครบวงที่ผ่านการประเมินจาก PSA แล้ว

ลายเซ็นของ Michael Jackson ของแท้บนซองจดหมาย

ดารา นักร้อง และผู้มีชื่อเสียง

 1. Elvis Presley – เริ่มต้นที่ 1,500 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 35,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนหนังสือสัญญาหรือจดหมาย
 2. The Beatles – เริ่มต้นที่ 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นทั้งวง จนถึง 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนภาพถ่าย
 3. John F. Kennedy – เริ่มต้นที่ 1,750 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเดี่ยว? จนถึง 25,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนเอกสารหรือจดหมายของประธานาธิบดี
 4. Marilyn Monroe – เริ่มต้นที่ 2,500 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเีดี่ยว จนถึง 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนภาพถ่าย
 5. Michael Jackson – เริ่มต้นที่ 200 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเีดี่ยว จนถึง 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนภาพถ่าย
 6. Jim Morrison – เริ่มต้นที่ 1,200 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเีดี่ยว จนถึง 4,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนภาพถ่าย
 7. Neil Armstrong – เริ่มต้นที่ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเีดี่ยว จนถึง 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนภาพถ่าย
 8. Jimi Hendrix – เริ่มต้นที่ 2,500 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเีดี่ยว จนถึง 7,500 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนภาพถ่าย
 9. James Dean – เริ่มต้นที่ 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเีดี่ยว จนถึง 8,500 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนภาพถ่าย
 10. Walt Disney – เริ่มต้นที่ 650 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับลายเซ็นเีดี่ยว จนถึง 3,500 ดอลล่าร์สหรัฐหรือมากกว่า สำหรับลายเซ็นเดี่ยวบนภาพถ่าย

PSA หรือ Professional Sports Authentication? เป็นบริษัทรับประเมินสภาพของการ์ดสะสม ของสะสมและลายเซ็นคนดังต่าง ๆ พร้อมใส่กรอบและติดเกรดการประเมินเป็นระดับ โดยเริ่มทำการประเมินและตรวจสอบลายเซ็นของบุคคลดังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 และตรวจสอบลายเซ็นมาแล้วมากกว่า 2 แสนลายเซ็น

ที่มา : http://www.psacard.com/articles/article_view.chtml?artid=6494ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network