เกร็ดภาษา ที่มาของชื่อตัวละครในการ์ดเกม Magic The Gathering ชุด Mirrodin Besiegedการตั้งชื่อการ์ดของ Magic The Gathrering นั้นมีความน่าสนใจ และมีเกร็ดจากการตั้งชื่อโดยการนำภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษโบราณ หรือเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองเพื่อจะสื่อถึงความสามารถของการ์ดใบนั้นอย่างสละสลวยและเป็นเอกลักษณ์ และสำหรับการ์ดเกมชุด Mirrodin Besieged การ์ดแต่ละใบก็มีที่มาของชื่อดังต่อไปนี้

Cryptoplasm – มาจากการผสมรากศัพท์สองคำ ได้แก่ crypto- ซึ่งแปลว่า ความลับ, ซ่อนเร้น และ -plasm หมายถึง เนื้อเยื่อ หรือ สสาร? ซึ่งสามารถแปลรวมได้ว่า สิ่งมีชีวิตที่เป็นความลับหรือซ่อนเร้น โดยความหาายของการ์ดใบนี้ถูกใช้แทนสายลับฝั่ง Mirran ที่สามารถแปลงกายให้มีหน้าตาแบบเผ่า Phyrexian โดยอาศัยเวทมนตร์ได้

Shrike – เป็นศัพท์จริงที่มาจากนก songbird ประเภทหนึ่งที่มีปากแหลมงุ้ม กินสัตว์อื่นเป็นอาหารโดยการใช้เขา ลวดหนาม หรือสิ่งของแหลมคมอื่น ๆ อยู่อาศัยในทุ่งหญ้าในเขตยุโรปตะวันออก ไซบีเรีย และทุ่งหญ้าซาวันน่า ซึ่งบางที่ก็เรียกกันว่า Butcher Birds หรือนกขายเนื้อ สำหรับในการ์ด Tine ใช้ในความหมายของการเป็นง่าม เหมือนง่ามของส้อม

Norn – ไม่มีต้นกำเนิดมาจากภาษามนุษย์ใดบนโลกมาก่อน เป็นคำที่คิดขึ้นมาเอง

Gnathosaur – มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Gnatho แปลว่า กราม และ Saur แปลว่า จิ้งจก แปลรวมกันจึงได้ความหมายนำมาสู่การ์ดที่บ่งบอกว่านี่คือจิ้งจกที่ชอบง้างกรามและงับ เคี้ยวพวก Phyrexian

Mitotic – มาภาษาดิกชันนารี่เก่า ที่มีความหมายว่า Mitosis หรือ ขั้นตอนการแบ่งเซลล์ ซึ่งสื่อไปถึงการ์ดที่ชื่อเหมือนกันเพิ่มมาอีก 1 ใบ เปรียบเสมือนการแบ่งตัวออกมาด้วย

Compleat – เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายว่า ความสามารถสูงและมีความสำเร็จในทุกด้าน หรือ เสร็จสิ้นทั้งหมด โดยมีตัวอย่างการนำเอาไปใช้ เช่น The Compleat actor หรือ The Compleat Athletes ที่ขยายความสามารถของตนเองไปได้อย่างอิสระในความเชี่ยวชาญของตน สำหรับใน Magic The Gathering คำนี้ถูกใช้ในกระบวนการในการเปลี่ยนใครสักคนให้เป็นเผ่า Phyrexian

Flensermite – เป็นคำผสมสองคำคือ Flense มีความหมายถึงการถลกหรือลอกหนัง เช่น วาฬ แมวน้ำ Mite แปลว่าวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก หรือสัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก สำหรับใน Magic The Gathering Flensermite คือเกรมลิน Phyrexian ขนาดเล็กที่จะใช้นิ้วอันแหลมคมถลกเนื้อจากเหยื่อผู้โชคร้าย

Pistus – เป็นคำที่ไม่ได้มีที่มาจากที่ใดเลย แต่เป็นคำที่ใช้นิยามสัตว์ที่มีรูปแบบการหากินดูดของเหลวจากสัตว์ร้ายเหมือนยุง ซึ่งสามารถดูดเลือดจนแม้แต่มังกรก็สามารถตายกลางอากาศได้

Oculus – มีความหมายง่าย ๆ ว่า ตา แต่ในทางสถาปัตยกรรมนั้นมีความหมายถึงทรงกลมที่สามารถเปิดได้ เช่นยอดของโดม เป็นต้น

Galvanoth – มีความหมายจากคำ 2 คำ ได้แก่ Galvanic ซึ่งแปลว่ากระตุ้นด้วยไฟฟ้า โดยมีที่มาจาก Luigi Galvani ผู้ซึ่งใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อกบเพื่อดูการทำงานของกล้ามเนื้อชาวอิตาลี ส่วน -noth เป็นการตั้งตามการตั้งชื่อสัตว์ประหลายดของ Magic ขนาดใหญ่ที่มักจะลงท้ายด้วย oth เช่น Aboroth, Baloth, Grozoth หรือ Verdeloth แต่สุดท้ายที่มาก็มาจากคำว่า Mammoth ที่มีรากศัพท์มาจากภาษารัสเซีย และนอกจากนั้นยังเป็นคำพหูพจน์ของสัตว์ประหลาดในภาษาฮิบรูอีกด้วย

Mortarpod – Pod มาจากภาษากรีก “Podos” ซึ่งแปลว่า สิ่งที่มีขา และ Mortar แปลว่าปืนใหญ่ขนาดเล็กที่ต้องมีขาตั้งและจัดให้มีมุมเงย สำหรับใน Magic The Gathering Mortarpod ถูกใช้ในความหมายของปืนใหญ่ที่ยิงเชื้อ Phyrexian ขนาดเล็กเพื่อให้ส่งไปต่อสู้ก่อนที่จะโตเต็มตัว

Decimate – คำนี้ถูกใช้ในความหมายหลักคือการทำลาจำนวนที่มากที่สุด หรือการแบ่งส่วน ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือคำว่า Deci- ซึ่งแปลว่า 1 ส่วน 10 เช่น Deciliter และ Decimate มีความหมายถึงการกำจัดบุคคล 1 ใน 10 คน ซึ่งเป็นรูปแบบการลงโทษกบฏของชาวโรมันโบราณที่จะลงโทษผู้ที่นอนหลับโดยการจับสลาก ซึ่งความหมายในการนำมาใช้ของชื่อการ์ดนั้นเปรียบกับการเสียพลังชีวิต 2 หน่วย หรือ 1 ส่วน 10 จากพลังเต็ม 20 หน่วย เพื่อใช้การ์ดใบนี้นั่นเอง

ที่มา : http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/stf/128&dcmp=ilc-mtgrssข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
2 Comments Post a Comment
  1. avatar niinoi says:

    Norn เป็นชื่อของตัวละครตัวนึงในเรื่องครับ

  2. avatar Fiel says:

    Norn เป็นชื่อของสามพี่น้อง ที่เ้กี่ยวกับ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตครับ จากตำนาน

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network