How to play : Scrabble (Crossword) เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษScrabble หรือ Crossword เป็นเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษบนกระดานขนาด 15 * 15 ช่องที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนานตั้งแต่การจัดทำครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1938 และมีการทำออกมาหลากหลายรูปแบบทั่วโลกโดย Mattel และจัดจำหน่ายในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาโดย Hasbro จัดจำหน่ายไป 121 ประเทศ 29 ภาษา ใช้วัสดุที่ต่างกันไป รวมถึงมีการจัดทำเกมมาแล้วบนคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ ทั้งเกมคอนโซล พีซี PDA มือถือ และแท๊บเลต และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาและตัวอักษรที่ใช้ในช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 โดย Mattel

อ่าน : ประวัติเกม Scrabble

scrabble-2013-edition-mattel

วิธีการเล่น Scrabble (Crossword)

การเล่น Scrabble จะมีอุปกรณ์คือ กระดานต่อศัพท์ขนาด 15 * 15 ช่องที่ระบุตำแหน่งแต้มพิเศษต่าง ๆ และตัวศัพท์อีก 100 ตัว โดยแบ่งเป็นตัวว่างที่สามารถใช้แทนตัวอักษรตัวใดก็ได้ 2 ตัว และตัวอักษรอื่น ๆ อีก 98 ตัว แบ่งจำนวนเป็นดังนี้

ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีคะแนนไม่เท่ากัน แบ่งเป็น

 • 0 แต้ม – ตัวว่าง
 • 1 แต้ม – A, E, I, L, N, O, R, S, T และ U
 • 2 แต้ม – D และ G
 • 3 แต้ม – B, C, M และ P
 • 4 แต้ม – F, H, V, W และ Y
 • 5 แต้ม – K
 • 8 แต้ม – J และ X.
 • 10 แต้ม – Q และ Z

บนช่องของกระดาน Scrabble บางช่องจะมีสีที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการนับคะแนนดังต่อไปนี้

 • สีฟ้าอ่อน – ตัวอักษรที่ลงในช่องนี้ จะได้คะแนนคูณสองจากตัวมันเอง
 • สีน้ำเงิน – ตัวอักษรที่ลงในช่องนี้ จะได้คะแนนคูณสามจากตัวมันเอง
 • สีแดงอ่อน – ศัพท์คำใดที่พาดผ่านช่องนี้ จะได้คะแนนคูณสองจากคะแนนรวมของทั้งคำ
 • สีแดงเข้ม – ศัพท์คำใดที่พาดผ่านช่องนี้ จะได้คะแนนคูณสามจากคะแนนรวมของทั้งคำ

เมื่อศัพท์ใดถูกลงในช่องพิเศษไปแล้วจะถือว่าถูกใช้ช่องนั้นไป และเมื่อมีศัพท์คำใดต่อจากช่องพิเศษนั้นเพิ่มเติมจะไม่นับคะแนนพิเศษให้อีก

หากผู้เล่นสามารถต่อศัพท์โดยลงตัวอักษรทั้ง 7 จากตัวอักษรของตัวเองได้ ผู้เล่นจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน

วิธีการเล่นเกม

ผู้เล่นจะหาว่าใครได้เริ่มต้นก่อนโดยการจับตัวอักษรขึ้นมาจากในถุง โดยหาว่าผู้ใดจับตัวอักษรได้ตำแหน่งใกล้เคียงกับตัว A มากที่สุด หรือสามารถจับได้ตัวว่างจะเป็นผู้ที่ได้เริ่มเล่นเกมก่อน

ผู้เล่นจะเริ่มจับตัวอักษร 7 ตัวจากในถุง โดยที่ผู้เริ่มเล่นก่อนจะต้องวางศัพท์ที่มีความยาวตั้งแต่ 2 ตัวอักษรตรงกลางของกระดาน โดยให้ตัวอักษรตัวหนึ่งวางอยู่บนช่องตรงกลางในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ และผู้เล่นคนแรกจะได้รับคะแนนคูณสองจากคะแนนของทั้งคำ

หลังจากที่ลงศัพท์ไปเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เล่นที่ลงศัพท์ไปจับตัวอักษรขึ้นมาใหม่ให้ครบ 7 ตัวเช่นเดิม และให้ผู้เล่นคนถัดไปเล่นต่อ โดยต่อศัพท์ต่อจากคำแรกที่ลงไปในจุดใดก็ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยเลือกลงตั้งแต่ 1 – 7 ตัวตามคำศัพท์ที่ตนเองเลือกไว้

ผู้เล่นสามารถเลือกเปลี่ยนตัวอักษรได้ตั้งแต่ 1 ตัวจนถึงทั้ง 7 ตัว โดยการขอเปลี่ยนและนำตัวอักษรกลับไปในถุง หลังจากนั้นจึงหยิบกลับมาให้ครบ 7 ตัวเช่นเดิม หรือผู้เล่นสามารถขอผ่านโดยที่ไม่เปลี่ยนตัวอักษรเลยก็ได้เช่นกัน และผู้เล่นจะไม่มีสิทธิลงศัพท์ในตานั้นไป

ข้อห้ามในการลงคำศัพท์

ผู้เล่นห้ามลงศัพท์ที่เป็นตัวย่อ เป็นคำอุปสรรคที่นำหน้าหรือตามหลังรากศัพท์ (Prefix, Suffix) หรือศัพท์ใดที่ต้องการตัว – (Hyphen) หรือตัว , (Apostrophe) หรือศัพท์ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในดิกชันนารี่ภาษาอังกฤษ

วิธีการสิ้นสุดเกม

หากผู้เล่นทั้งหมดในวงขอผ่านเป็นจำนวน 2 รอบทุกคน หรือตัวอัักษรในถุงหมด และมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสามารถลงตัวอักษรจากแร็คของตนเองได้ทั้งหมด จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดเกมและคำนวณแต้ม

วิธีคำนวณแต้ม

เมื่อสิ้นสุดเกม ให้นำคะแนนที่สะสมได้ทั้งหมดระหว่างการเล่น มาหักลบด้วยจำนวนแต้มรวมที่เหลืออยู่บนตัวอักษรในแร็ค และหากผู้เล่นสามารถลงตัวอักษรได้ทั้งหมด จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มจากจำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่บนแร๊คจากผู้เล่นที่เหลือทั้งหมด

เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดแล้ว ผู้ใดได้คะแนนมากกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะไป

วิธีการตรวจสอบศัพท์

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบศัพท์ได้ โดยสามารถใช้ได้ทั้งดิกชันน่ารี่ทั่วไป หรือดิกชันนารี่ที่รวบรวมศัพท์ไว้ตรวจสอบสำหรับการเล่น Scrabble โดยเฉพาะ ทั้งแบบหนังสือและแบบอิเล็กทรอนิกส์ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , , , Read 2383 articles by

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network