How to play : Chess (หมากรุกฝรั่ง)หมากรุก เป็นเกมกระดานที่เก่าแก่ที่สุดเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก โดยมีรูปแบบการเล่นและรูปแบบกระดานเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก และเป็นเกมที่ผู้คนทั่วโลกเล่นกันอย่างแพร่หลาย สำหรับในประเทศไทยมักจะเรียก Chess ว่าเป็นหมากรุกฝรั่ง เพื่อให้แยกออกกันรูปแบบตัวเดินของหมากรุกไทย

วิธีการเล่น Chess (หมากรุก – หมากรุกฝรั่ง)

ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมตัวเดิน ซึ่งจะมี King 1 ตัว Queen 1 ตัว Bishop 2 ตัว Rooks (Castle) 2 ตัว Knights 2 ตัว Pawn 8 ตัว 2 ชุด ซึ่งจะมีสีที่แตกต่างกัน โดยมากจะใช้สีขาวและสีดำ และกระดานขนาด 8 * 8 = 64 ช่องที่มีสีบนพื้นกระดานสลับกันไปเป็นช่อง ๆ จากนั้นจึงจัดวางตำแหน่งเริ่มต้นดังภาพ

?= King ? = Queen ?= Rook

?= Bishop? = Knight ?= Pawn

 

โดยปรกติแล้ว ฝ่ายสีขาวจะได้เป็นผู้เริ่มเล่นก่อน แต่อาจจะมีการตกลงกันระหว่างผู้เล่นในการเสี่ยงทายว่าฝ่ายใดจะได้เป็นผู้เริ่มเล่นก่อนได้

เป้าหมายของเกมหมากรุกคือการกินตัวหมากของฝ่ายตรงข้าม เข้าไปยืนแทนที่ และัจับตัว King ของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้จึงจะจบเกม หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยอมแพ้ไปก่อน โดยตัวเล่นแต่ละตัวจะมีวิธีการเดินดังต่อไปนี้

Pawn ?– หรือ ตัวประกัน เป็นตัวเดินที่มีทั้งหมด 8 ตัวในกระดาน ในตาแรกของการเดิน ตัว Pawn สามารถออกเดินหน้าได้ 1 หรือ 2 ช่อง แต่ในตาถัดไปจะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เพียงช่องเดียวเท่านั้น และจะสามารถกินหมากของฝ่ายตรงข้ามตัวใดก็ตาม ด้วยวิธีการเดินเฉียงได้แค่ 1 ช่องเท่านั้น

Knight ? – หรือ อัศวิน เป็นตัวทหารม้า ซึ่งจะสามารถเดินบนกระดานได้เป็นรูปตัว L คือการเดินไปทางซ้ายหรือขวา 1 หรือ 2 ช่อง และจากนั้นจึงเดินขึ้นหน้าหรือถอยหลัง 1 หรือ 2 ช่อง ให้ครบการเดิน 3 ช่อง หรรือเดินขึ้นหน้าหรือถอยหลัง 1 หรือ 2 ช่อง และจากนั้นจึงเดินขึ้นซ้ายหรือขวา 1 หรือ 2 ช่อง ให้ครบการเดิน 3 ช่อง เพื่อการเคลื่อนที่หรือการจับกินหมากของฝ่ายตรงข้าม

Knight สามารถเดินข้าม Pawn ได้ตั้งแต่ตาแรก

 

Bishop ? – หรือ นักบวช สามารถเดินเฉียงได้เท่านั้น แต่สามารถเดินเฉียงได้ทุกทิศทางเป็นจำนวนกี่ช่องก็ได้เพื่อการเคลื่อนที่หรือการจับกินหมากของฝ่ายตรงข้าม

Rook (Castle) ? – หรือ เรื่อ (ปราสาท) สามารถเดินไปในทางตรง ถอยหลัง ไปทางซ้าย หรือขวาเท่านั้น แต่สามารถเดินได้ทุกทิศทางที่กล่าวมาจำนวนกี่ช่องก็ได้เพื่อการเคลื่อนที่หรือจับกินหมากของฝ่ายตรงข้าม

Queen ? – หรือ ราชินี เป็นตัวเดินที่มีสามารถเคลื่อนไหวได้มากที่สุดในกระดาน คือสามารถเดินได้ทั้ง 8 ทิศเป็นจำนวนกี่ช่องก็ได้เพื่อการเคลื่อนที่หรือจับกินหมากของฝ่ายตรงข้าม

King ? – หรือ กษัตริย์ เป็นตัวเดินที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทั้ง 8 ทิศ แต่สามารถเดินได้เพียงทิศละ 1 ช่องเท่านั้น และหาก King ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนรุกฆาต ผู้เล่นฝ่ายนั้นจะแพ้ทันที

การเดินหมากในแต่ละตัว จะต้องเดินและหาที่ว่างที่สามารถวางหมากได้โดยไม่มีหมากตัวใดขวางกั้นหรือวางอยู่ ยกเว้นเพื่อการกินหมากของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งตัวหมากนั้นจะต้องหยุดที่บริเวณที่กินไป และนำหมากของฝ่ายตรงข้ามออกจากเกม

หากตัว Pawn สามารถเดินไปถึงสุดกระดานของฝั่งตรงข้ามได้ จะเปลี่ยนยศกลายเป็น Queen, Rook, Bishop หรือ Knight และมีการเดินและการกินเหมือนเช่นตัวที่้เลือกเปลี่ยนทันที

การรุก (Check) และ รุกจน (Checkmate)

การรุก (Check) คือการที่ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีโอกาสจะกิน King ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยหมากตัวหนึ่งตัวใด โดยจะขานประกาศหรือไม่ก็ได้ แต่การแ่ข่งขันอย่างเป็นทางการก็มักจะไม่ขานประกาศ ซึ่งมีวิธีการเลี่ยงการโดนรุกจนอยู่ 3 รูปแบบคือ

  • เดินหมากตัวเองให้กินหมากของฝ่ายตรงข้ามที่มีโอกาสกิน King ของตนเอง
  • เคลื่อนที่เพื่อป้องกันพื้นที่และตัดโอกาสในการเคลื่อนหมากของฝ่ายตรงข้ามไม่ให้กิน King ของเรา
  • King เคลื่อนที่เพื่อหนีและไม่ให้มีโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะจับกิน

หาก King ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนเพื่อหลบเลี่ยงการโดนจับกินได้ จะถือว่าเป็นการรุกจน (Checkmate) ทันที และผู้เล่นก็จะแพ้ไป

การรุกฆาตและรุกจนมีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้

การรุกจน คือ การที่ตัวที่รุก (Check) รุก King ฝ่ายตรงข้าม แล้วฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้อีก

การรุกฆาต คือ การที่ตัวที่รุก (Check) รุก King ฝ่ายตรงข้าม แล้วตัว King ต้องหนีเพื่อไม่ให้แพ้ ในขณะที่ตัวหมากที่รุกสามารถเลือกกินหมากตัวอื่นได้พร้อมกัน

การเสมอในเกมหมากรุก

เกมหมากรุกจะมีการเสมอโดยอัตโนมัติ ก็ต่อเมื่อผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถหนีอีกฝ่ายเพื่อที่จะหนีการโดนรุกฆาตได้ แต่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่โดนรุก ซึ่งจะเรียกสถานการณ์นี้ว่า Stalemate (จนมุม)

อีกกรณีหนึ่งคือการที่ตัวเดินมีไม่เพียงพอต่อการเล่นเพื่อทำการรุกและรุกฆาตได้ เช่น ฝ่ายหนึ่งมี King และ Bishop แต่อีกฝ่ายหนึ่งมี King เท่านั้น

ผู้เล่นสามารถตกลงกันเองเพื่อขอผลเสมอได้ หรือใช้กฏอื่นมาควบคุม เช่นการเดิน 50 ตาโดยไม่มีหมาก Pawn เคลื่อนไหว หรือไม่มีการกินตัวหนึ่งตัวใดจะถือว่าเสมอกัน หรือการที่มีการเดินในรูปแบบซ้ำกัน 3 ครั้ง เป็นต้น

ในการแข่งขันหมากรุกนั้นอาจจะมีการควบคุมเวลา โดยการใช้นาฬิกาควบคุมเวลาทั้งเกม หรือเป็นนาฬิกาที่ควบคุมเวลาของแต่ละฝ่าย โดยที่จะเริ่มกดเดินนาฬิกาเมื่อจะทำการเดิน และหยุดในเวลาที่เดินเสร็จสิ้นด้วยตนเ้อง ซึ่งมีการกำหนดเวลาที่ให้ในแต่ละฝ่ายก่อนจะเริ่มเกมดังต่อไปนี้

  • Standard Chess เล่นเกมละ 90 นาที มีเวลาเล่นตาละ 30 วินาที
  • Rapid Chess เล่นเกมละ 25 นาที มีเวลาเล่นตาละ 10 วินาที
  • Blitz Chess เล่นเกมละ 3 นาที มีเวลาเล่นตาละ 2 วินาทีข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network