เปิดโผรายชื่อการ์ดใน Mirrodin Besieged Intro Packwww.mananation.com ได้เปิดเผยรายชื่อการ์ดเกม Magic The Gathering ชุด Mirrodin Besieged ที่บรรจุอยู่ใน Intro Pack ซึ่งเป็นชุดการ์ดสำหรับผู้เริ่มเล่นโดยเฉพาะ และมีการนำมาใช้จัดการแข่งขันในบางรูปแบบด้วย


Battle Cries – Red/White

Creatures (23)
 • 2 Memnite
 • 2 Signal Pest
 • 2 Ardent Recruit
 • 1 Gold Myr
 • 2 Iron Myr
 • 2 Accorder Paladin
 • 1 Myrsmith
 • 1 Silvercoat Lion
 • 1 Leonin Relic-Warder
 • 1 Leonin Skyhunter
 • 2 Peace Strider
 • 1 Siege Mastodon
 • 3 Kuldotha Ringleader
 • 1 Razorfield Rhino
 • 1 Victory’s Herald
Spells (13)
 • 2 Origin Spellbomb
 • 2 Galvanic Blast
 • 1 Viridian Claw
 • 1 White Sun’s Zenith
 • 1 Whispersilk Cloak
 • 2 Arrest
 • 3 Master’s Call
 • 1 Concussive Bolt
Lands (24)
 • 8 Mountain
 • 16 Plains

Mirromancy – Red/Blue

Creatures (17)
 • 2 Iron Myr
 • 1 Silver Myr
 • 2 Blisterstick Shaman
 • 2 Koth’s Courier
 • 2 Neurok Commando
 • 2 Peace Strider
 • 2 Ogre Resister
 • 1 Fire Servant
 • 1 Galvanoth
 • 2 Lumengrid Gargoyle
Spells (19)
 • 1 Crush
 • 1 Lightning Bolt
 • 1 Preordain
 • 2 Arc Trail
 • 1 Burn the Impure
 • 1 Turn the Tide
 • 1 Rally the Forces
 • 2 Call to Mind
 • 2 Foresee
 • 1 Melt Terrain
 • 1 Sleep
 • 2 Lava Axe
 • 2 Quicksilver Geyser
 • 1 Red Sun’s Zenith
Lands (24)
 • 13 Mountain
 • 11 Island

Doom Inevitable – Blue/Black

Creatures (17)
 • 2 Fume Spitter
 • 2 Myr Sire
 • 3 Oculus
 • 1 Vedalken Anatomist
 • 1 Barony Vampire
 • 2 Phyrexian Rager
 • 2 Pierce Strider
 • 1 Skinrender
 • 1 Psychosis Crawler
 • 1 Armored Cancrix
 • 1 Caustic Hound
Spells (18)
 • 1 Flayer Husk
 • 1 Steel Sabotage
 • 1 Disentomb
 • 1 Horrifying Revelation
 • 2 Contagion Clasp
 • 1 Doom Blade
 • 1 Steady Progress
 • 1 Bonehoard
 • 2 Skin Wing
 • 2 Trigon of Corruption
 • 2 Vivisection
 • 1 Strandwalker
 • 1 Spread the Sickness
 • 1 Mind Control
Lands (25)
 • 13 Island
 • 12 Swamp

Path of Blight – Green/White

Creatures (21)
 • 2 Plague Myr
 • 2 Blight Mamba
 • 2 Phyrexian Digester
 • 2 Rot Wolf
 • 2 Priests of Norn
 • 1 Viridian Corrupter
 • 1 Corpse Cur
 • 1 Core Prowler
 • 1 Blightwidow
 • 2 Tangle Angler
 • 2 Tine Shrike
 • 1 Phyrexian Hydra
 • 2 Phyrexian Juggernaut
Spells (14)
 • 2 Unnature Predation
 • 1 Mighty Leap
 • 1 Pistus Strike
 • 2 Choking Fumes
 • 1 Safe Passage
 • 1 Decimator Web
 • 2 Trigon of Infestation
 • 2 Hunters’ Feast
 • 2 Banishment Decree
Lands (25)
 • 14 Forest
 • 11 Plains

ที่มา : http://www.mananation.com/mbs-intro-decks/ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Duels of the Planeswalkers 2013 แจกฟรีสำหรับสมาชิก Xbox Live Gold ถึง 15 กันยานี้
Shuan McLaren คว้าแชมป์ Magic the Gathering Pro Tour Born of the Gods
เปิดซองการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Journey into Nyx อาจเจอการ์ดเทพเจ้าจากทั้งบล๊อค Theros
Magic the Gathering เปิิดตัวการ์ดเกมบล๊อคใหม่ ไปยุคนักรบมองโกล Khans of Tarkir
มาแล้ว ภาพกล่องบอร์ดเกมพร้อมฟิกเกอร์ Magic the Gathering
Magic the Gathering เปิดตัวการ์ดชุดใหม่ Battle For Zendikar
Magic the Gathering เปิดตัวการ์ดชุดสำหรับดราฟท์ภาคต่อ Conspiracy : The Reign of Brago
Magic the Gathering เปิดตัวการ์ดแนวอียิปต์ในบล๊อค Amonkhet

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , , Read 2314 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
The CardZ Social Network


Browse by Trading Card