How to play : การ์ดเกม DinomasterDinomaster เป็นการ์ดเกมไทยที่ใช้ไดโนเสาร์เป็นตัวละครในการแข่งขันและต่อสู้กัน ผลิตโดย บ.ธีร์ โฮลด์ดิ้ง หรือ Fisho ที่เราคุ้นเคยกันดี โดยนำตัวละครจากการ์ตูนไทยเรื่อง Dinomaster ผลิตโดย บ. Appreciate Entertainment และนำออกฉายในช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ช่วงเวลาประมาณ 16.30 – 17.00 น.

วิธีการเล่นการ์ดเกมไดโนมาสเตอร์

ลำดับการเล่น – จั่วการ์ด -> ลงการ์ด Dino -> เลือก Line -> รวมร่าง รวมฝูง -> สั่งโจมตี -> เช็คการ์ดในมือ -> จบ Turn

การเตรียมพร้อมก่อนการเล่น


การ์ดเกม Dinomaster มี 2 ประเภทได้แก่ Dino card หรือการ์ดไดโนเสาร์ และ Magic Card หรือการ์ดเวทมนตร์ แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อยได้แก่ Armor Card, Action Card และ Field Card

ผู้เล่นจะต้องเตรียมเด็คของตนเองขั้นต่ำคนละ 30 ใบหรือมากกว่า แล้วแต่ตกลง จากนั้นแลกกันสับการ์ดและเปิดการ์ดแต่ละฝ่ายทีละใบ จนกว่าจะได้ Dino card และการ์ดใบนั้นจะกลายเป็น Master Card ของฝ่ายตรงข้าม จากนั้นนำ Master Card ไปวางลงบน Master Line สับการ์ดอีกครั้งแล้วคืนเจ้าของเด็คไป ผู้เล่นที่มีค่าพลังโจมตีรวมกับตั้งรับของ Master Card มากกว่าจะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน

ในแต่ละเด็ค จะมีการ์ดซ้ำกันได้ดังนี้

 • Dino Card และ Magic Card ที่มี Dino Point 4 – 5 ไม่สามารถใส่การ์ดซ้ำกันได้
 • Dino Card ที่มี Dino Point 2 – 3 สามารถใส่ซ้ำได้ไม่เกิน 3 ใบ
 • Magic Card ที่มี Dino Point 2 – 3 สามารถใส่ซ้ำได้ไม่เกิน 2 ใบ

เริ่มต้นการเล่น

ในแต่ละเทิร์น ผู้เล่นจะมีค่า Dino Point (DP) 8 แต่เฉพาะเทิร์นแรก ผู้เล่นทีหลังจะมีค่า Dino Point 10 ผู้เล่นจั่วการ์ดคนละ 5 ใบ เทิร์นแรกจะลงการ์ดกี่ใบก็ได้ แต่จะต้องไม่เกินค่า Dino Point ที่ได้รับ

เมื่อถึงเทิร์นของตอนเอง ผู้เล่นจะัต้องจั่วการ์ดเพิ่ม 1 ใบเสมอ หากการ์ดในมือเกิน 5 ใบจะต้องเลือกทิ้งการ์ดลงบนสุสานให้เหลือ 5 ใบ

การ์ดเกม Dinomaster จะมี line ทั้งหมด 3 line ตามลำดับได้แก่ Attack Line, Defense Line, Master Line โดยที่ผู้เล่นไม่สามารถโจมตี Mastercard ของฝ่ายตรงข้ามได้ ตราบใดที่มีการ์ดอยู่ใน Defense Line ของฝ่ายตรงข้าม และเราไม่สามารถโจมตีการ์ดใน Defense Line ได้ ตราบใดที่ยังมีการ์ดอยู่บน Attack Line ของฝ่ายตรงข้าม

ระบบแพ้ทางเผ่า

เกมนี้มีระบบแพ้ทางเผ่า โดยที่แต่ละเผ่าจะมีเผ่าแพ้ทางแค่ 1 เผ่าเท่านั้น และจะมีสัญลักษณ์การแพ้ทางอยู่บนการ์ดระบุ โดยเมื่อต่อสู้กับเผ่าที่แพ้ทางกัน เผ่าที่แพ้ทางจะโดนลดค่าพลังโจมตี 200 แต้มจากบนการ์ดดังต่อไปนี้

เผ่า 2 ขา – สีแดง (เทอโรพอต ออนิโธพอต แอโดรซอร์) เสียเปรียบ เผ่าเกราะ – สีเขียว (แองคีโลซอร์ สเตโกซอร์)

เผ่าเกราะ – สีเขียว (แองคีโลซอร์ สเตโกซอร์) เสียเปรียบ เผ่าน้ำ – สีม่วงเข้ม (เพลซิโอซอร์ ไพลโอซอร์ อิกธิโอซอร์)

เผ่าน้ำ – สีม่วงเข้ม (เพลซิโอซอร์ ไพลโอซอร์ อิกธิโอซอร์) เสียเปรียบ เผ่ามีเขา – สีเหลือง (เซอราทอปเซียน)

เผ่ามีเขา – สีเหลือง (เซอราทอปเซียน) เสียเปรียบ เผ่าปีก – สีฟ้า (เทอโรซอร์)

เผ่าปีก – สีฟ้า (เทอโรซอร์) เสียเปรียบ เผ่าคอยาว – สีม่วงอ่อน (ซอโรพอร์ต)

เผ่าคอยาว – สีม่วงอ่อน (ซอโรพอร์ต) เสียเปรียบ เผ่า 2 ขา – สีแดง (เทอโรพอต ออนิโธพอต แอโดรซอร์)

การโจมตี

ผู้เล่นจะสั่งโจมตีได้ต่อเมื่อมีการ์ดวางอยู่บน Attack Line ของตนเอง ยกเว้นการ์ดจะมีความสามารถพิเศษ จึงจะสั่งโจมตีจาก Defense Line ได้

เมื่อสั่งโจมตีการ์ดฝ่ายตรงข้ามบน Attack Line จะต้องเปรียบเทียบค่า Attack ของตนเองและฝ่ายตรงข้าม หากเท่ากันจึงดูที่ค่า Defense ก่อน หากเท่ากันอีกทั้งสองฝ่ายเสียการ์ดทั้งคู่

เมื่อสั่งโจมตีการ์ดฝ่ายตรงข้ามบน Defense Line จะต้องเปรียบเทียบค่า Attack ของตนเองและค่า Defense ของฝ่ายตรงข้าม หากเท่ากัน ผู้เล่นที่สั่งโจมตีจะต้องเสียการ์ดไป

ผู้เ่ล่นสามารถสั่งโจมตีได้ครั้งเดียวต่อเทิร์นเท่านั้น

ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดใน Attack Line 1 ใบ และมีการ์ดใน Defense Line 2 ใบ และฝ่ายเรามีการ์ดใน Attack Line 3 ใบจะสามารถเลือกสั่งโจมตีทั้งหมดได้ โดยเลือกการ์ดที่จะโจมตีใน Attack Line ก่อน แล้วจึงเลือกการ์ดที่จะโจมตีใน Defense Line ก่อน หากไม่สามารถโจมตีการ์ดใน Attack Line ได้ การโจมตีของการ์ดใบอื่นจะไม่เกิดผลทันที และสามารถโจมตีการ์ดใบใดต่อได้อีก แต่ยังสามารถใช้ Magic Card ได้ต่อ

Dino การ์ดที่พึ่งลงมาในสนาม จะยังไม่สามารถสั่งโจมตีได้ทันที ต้องรอผ่านเทิร์นไปก่อย ยกเว้นมีการระบุเป็น Effect ไว้เท่านั้น และัยังไม่สามารถรวมร่างหรือรวมฝูงได้ทันทีเช่นกัน

การรวมร่าง – รวมฝูง

การรวมฝูง คือ การเพิ่มพลังโจมตีหรือป้องกันให้กับ Dino Card โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของ Dino Card ที่ใช้ในการรวมฝูง

การรวมร่าง คือการแก้ปัญหาการแพ้ทางเผ่า เพราะการ์ดบางเผ่าจะไม่สามารถโจมตีบางเผ่าได้ ต้องอาศัยการรวมร่างเท่านั้น เช่น เผ่าสองขาไม่สามารถโจมตีเผ่าน้ำได้ หรือเผ่ามีเกราะ ไม่สามารถโจมตีเผ่ามีปีกได้

นอกจากนี้ การรวมร่างจะเพิ่มพลังให้กับ Dino Card ได้ แต่น้อยกว่าการรวมฝูง โดยการนำเอาค่าพลังป้องกันของการ์ดเผ่ารอง มารวมกับค่าพลังโจมตีของเผ่าหลัก และเมื่อรวมร่างแล้ว Dino Card จะไม่มีเผ่า และสามารถใช้พลังพิเศษของการ์ดที่รวมร่างทั้ง 2 ใบได้ด้วย

การรวมฝูงนั้นไม่สามารถรวมการ์ดต่างเผ่าเข้าด้วยกันได้ และไม่สามารถรวมได้เกินจำนวนที่ระบุไว้ และเมื่อรวมกันฝูงกันแล้วจะถือว่าเป็น Dino Card กลุ่มเดียว ไม่สามารถแยกโจมตีหรือเป็นเป้าหมายการถูกโจมตีได้

การรวมร่างจะต้องเป็นการ์ดต่างเผ่าเท่านั้น การ์ดที่รวมฝูงกันอยู่ไม่สามารถนำมารวมร่างกันได้ นอกจากจะทำการแยกฝูง และไม่สามารถนำการ์ดที่รวมร่างกันแล้วมารวมร่างซ้ำซ้อนกันได้อีก

Dino card 1 ใบสามารถเลือกรวมร่างหรือรวมฝูงได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในแต่ละเทิร์น ไม่สามารถนำการ์ดที่รวมร่างแล้วมารวมฝูงได

การใช้ Magic Card

สามารถลง Magic Card ในเทิร์นใดก็ได้ ตราบเท่าที่มี Dino Point เหลือมากพอ โดยที่การ์ดที่ไม่ได้มีผลในการเพิ่มพลังให้การ์ด ไม่สามารถนำไปใช้กับการรวมร่างหรือรวมฝูงได้ แต่สามารถแยกร่าง แยกฝูง และย้าย Line

Magic Card ที่มีผลทำให้หยุดการทำงาน จะทำให้ไม่สามารถควบคุมการ์ดใบนั้นทั้งการแยกร่าง แยกฝูง และย้าย Link

Magic Card ประเภท Armor Card สามารถร่ายได้ในเทิร์นตัวเองเท่านั้น แต่เมื่อใช้แล้วจนกว่าจะถูกทำลาย ส่วน Action Card จะใช้ในเทิร์นใครก็ได้ แต่เมื่อใช้แล้วจะหายไป

เมื่อการ์ดที่รวมร่างหรือรวมฝูง ถูกสั่งให้แยกกันโดย Magic Card การ์ดนั้นจะไม่สามารถโจมตี หรือรวมร่าง หรือรวมฝูงใหม่ได้จนกว่าจะผ่านเทิร์น

การเกิดสภาวะผิดปกติของการ์ด

การเกิดสภาวะผิดปกติของการ์ด จะมีทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่

สภาวะ หลับ – มีผลทำให้ไม่สามารถควบคุมการ์ดใบนั้นได้ และจะถูกย้ายไป Defense Line โดยอัตโนมัติ และผลจะหมดไปต่อเมื่อครบเทิร์นที่กำหนดเท่านั้น

สภาวะ ติดพิษ – มีผลทำให้ค่าโจมตีและป้องกันลดลงเทิร์นละ 100 แต้ม ซึ่งมีผลต่อเนื่อง จนกว่าจะครบเทิร์นที่กำหนด หรือใช้ความสามารถรักษา และเมื่อครบเทิร์นแล้วการ์ดจะกลับมามีพลังตามปกติ

สภาวะ เลือดออก – ทำให้พลังโจมตีและป้องกันลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลตลอดเกมจนกว่าจะใช้ความสามารถรักษา และการ์ดแต่ละใบจะโดนผลนี้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น

สภาวะ มึน – มีผลทำให้ไม่สามารถสั่งโจมตีได้ และจะแยกการรวมร่างหรือรวมฝูงทันที นอกจากนั้นจะยังไม่สามารถกลับมารวมร่างได้จนกว่าจะครบเทิร์นที่กำหนด

กติกาการแพ้ชนะของการ์ดเกม Dinomaster

Master Card ของฝ่ายใดถูกโจมตีตายก่อนจะถือว่าแพ้ไป

การ์ดเกม Dino Master ปัจจุบันมีการ์ดทั้งหมด 108 แบบ จำหน่าย Starter Set 4 แบบในราคากล่องละ 69 บาท บรรจุการ์ดทั้งหมด 30 ใบ พร้อมทั้งแผ่นพับคู่มือการเล่นและคูปองแลกคู่มือการเล่นฉบับเต็ม และจำหน่ายซองเสริมการ์ดเกมในราคาซองละ 39 บาท บรรจุซองละ 10 ใบข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , Read 2382 articles by
12 Comments Post a Comment
 1. avatar jobyoyo says:

  เคยเห็นแว้บ ๆ ตามร้านขายหนังสือ เกือบน่าสนใจ แต่วางของไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายสักเท่าไหร

 2. avatar Naris says:

  สะสมเล่นอยู่เหมือนกันครับ
  ง่ำๆๆ (กำลังกินฟิชโช่ให้หมด)

 3. avatar อิอ says:

  เล่นกันไดโนมาสเตอร์

 4. อยากแข่งขันจังแม่จะเล่นเผ่า2ขา+เผ่าน้ำ

 5. avatar พ่อ says:

  พ่อเลวเดี๋ยวเจอเผ่าเกราะ

 6. avatar putter says:

  ฉันชอบเผ่าน้ำ และอื่นๆ สุดๆเลยย

 7. avatar Sirichai says:

  ผมเล่นเผ่าคอยาว โคตรชอบอะ

 8. avatar Bellle says:

  ชั้นเล่นเผ่ามีปีกจะดูถูกกันไม่ได้น่ะ ชอบมากมาย ถ้าประเมิณต่ำ ก็ระวังด้วยหล่ะ เพราะทำยังไงก็ไปไม่ถึงฟ้าหรอก

 9. ชอบเผ่า2ขามาก

 10. อยาก vs เผ่า 2ขา

 11. avatar ??? says:

  ชอบเล่นทุกเผ่า

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network