MTG: วิธีการเล่น Magic the Gathering Commander (Elder Dragon Highlander)การเล่นการ์ดเกม Magic The Gathering : Commander (Elder Dragon Highlander – EDH) เป็นการเล่นการ์ดแนว Casual ที่ได้รับความนิยมในการเล่นแบบ Multiplayer ในปัจจุบัน โดยที่สามารถแข่งขันแบบตัวต่อตัวได้ด้วย

วิธีการจัดเด็คเพื่อเล่น Magic the Gathering : Commander

 1. ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องเลือก Legendary Creature เพื่อเป็น “นายพล” ในแต่ละเด็ค
 2. ค่าร่ายของ “นายพล” จะเป็นตัวกำหนดสีให้แต่ละเด็ค เช่น หากเลือก Phelddagrif ที่มีค่าร่าย 1UWG จะไม่สามารถจัดการ์ดที่มีค่าร่ายเป็นสีแดงหรือดำลงในเด็คได้ ซึ่งรวมถึงการ์ดแลนด์และการ์ดที่มีค่าร่ายแบบผสมสี ซึ่งจะต้องมีสีตรงกันที่นายพลมีค่าร่ายเท่านั้น
 3. เด็คที่สามารถเพิ่มค่าร่ายเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีนายพลที่กำหนดไว้ จะต้องนับเป็นค่าร่ายแบบไร้สีแทน
 4. เด็คจะต้องมีการ์ดจำนวน 100 ใบ ซึ่งรวมนายพลด้วย และอาจจะจัด Sideboard เพิ่มได้อีก 10 ใบ หากมีการกำหนดให้ใช้ Sideboard ได้
 5. การ์ดแต่ละใบจะมีชื่อซ้ำกันไม่ได้ ยกเว้่น Basic Lands
 6. เด็ค Elder Dragon Highlander จะเล่นแบบ Vintage Legal (Type 1) โดยมีกฏยกเว้นอยู่ 2 ข้อคือ
  1. การ์ดจะต้องได้รับอนุญาตให้เล่นในตอน Prerelease จากแต่ละชุด
  2. อนุญาตให้ใช้การ์ด Shahrazad ได้ในกฏ EDH

วิธีการเล่น Magic the Gathering : Commander

 1. ผู้เล่นประกาศชื่อการ์ดที่ใช้นายพลของแต่ละคน และนำการ์ดไปที่พื้นที่สั่งการ (Command Zone)
 2. หากมี Sideboard ให้นำการ์ดไปวางเอาไว้ด้วย
 3. ผู้เล่นแต่ละคนจั่วการ์ดทั้งหมดคนละ 7 ใบ
 4. ผู้เล่นสามารถขอมูลิแกน (Mulligan) ได้ โดยใช้หลักการ Partial Paris Mulligan คือการเลือกการ์ดบางใบหรือทุกใบที่ต้องการเปลี่ยนจากมือแบบคว่ำหน้าวางไว้ และนำการ์ดกลับไปสับในกอง โดยหยิบการ์ดให้น้อยกว่าการ์ดที่นำกลับเข้ากองไป 1 ใบเรื่อย ๆ ที่มีการกระทำเหล่านี้
 5. การ์ดที่เป็น General ไม่ใช่ลักษณะของการ์ด ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถอย่างเช่น “Generalness”
 6. เกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นได้รับความเสียหายถึง 21 Damage จาก Commander นั้น ๆ ไม่ว่าจากcommander  ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่าย commanderของตนเองที่ถูกคนอื่นควบคุม จะแพ้ไป
 7. ขณะที่นายพลอยู่ในพื้นที่สั่งการ ผู้เล่นอาจจะจ่ายร่ายเพิ่มอีก 2 ในแต่ละครั้งที่มีการร่ายจากในพื้นที่สั่งการ เช่น มีค่าร่าย 6WW ในการร่ายครั้งที่ 3 เป็นต้น
 8. ถ้านายพลตกลงในสุสานหรือถูกเนรเทศจากที่ใดก็ตาม ผู้เล่นสามารถเลือกย้ายนายพลเข้าไปในโซนสั่งการแทนได้
 9. ผู้เล่นเริ่มเกมด้วยพลังชีวิต 40
 10. นายพลขึ้นอยู่กับกฏ Legend ซึ่งจะเข้าไปอยู่ในสุุสานหรือพื้นที่สั่งการพร้อมกัน ตราบใดที่มีการ์ดชื่อเดียวกันอยู่
 11. ความสามารถที่ย้ายการ์ดลงใน Sideboard เช่น Wishes, Spawnsire, Research, Ring of Ma’ruf จะไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่มีการกำหนดให้ใช้ Sideboard

ผู้จัดการแข่งขันอาจจะักำหนดกฏเกณฑ์แพ้ชนะ หรือการได้รับรางวัลเป็นอย่างอื่นได้ด้วย เช่น การโจมตีที่ทำลายได้มากที่สุดในเทิร์นเดียว สะสมค่ามานาได้เยอะที่สุด มานาที่จ่ายให้นายพลได้มากที่สุด จำนวนที่นายพลฆ่า เป็นต้น

ปัจจุบันการเล่นการ์ดประเภทนี้ ได้รับการเปลี่ยนชื่ออย่างเป้นทางการจาก Wizards of the coast เป็น Magic: The Gathering Commander และผลิตเด็คเพื่อใช้ในการเล่นการ์ดประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , Read 2432 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network