ประวัติของเกมโดมิโน่โดมิโน่ เป็นเกมที่พัฒนาจากลูกเต๋า โดยโดมิโน่แต่ละตัวเป็นตัวแทนของโอกาสที่ลูกเต๋า 6 ด้านทั้ง 2 ลูกจะสามารถทอยออกมาได้ ซึ่งชุดการเล่นของจีนจะรวมโอกาสของการทอยซ้ำเข้าไว้ด้วย ในขณะที่แบบยุโรปจะเลือกเป็นการทอยแบบไม่ซ้ำ และแทนที่ด้่วยหน้าว่าง

เชื่อกันว่าโดมิโน่ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีนในคริสต์ศตวรรษที่ 12 บางกลุ่มเชื่อกันว่าเกมโดมิโน่ถือกำเนิดในอียิปต์และอาราเบียนอีกด้วย โดมิโน่เริ่มปรากฏให้เห็นในอิตาลีเมื่อต้นยุค ค.ศ. 1700 และเริ่มแพร่หลายในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีการเล่นทั้งในครอบครัวและในผับ

คำว่าโดมิโน่นั้นสันนิษฐานว่ามาจากชื่อเรียกผ้าคลุมสวมศรีษะที่นักบวชในศาสนาคริสต์ใช้ ซึ่งมีลวดลายเป็นจุดสีดำอยู่บนพื้นสีขาว

Domino แบบ Double Six

ปัจจุบันมีการเล่นโดมิโน่อย่างแพร่หลายในแถบละตินอเมริกา ซึ่งเกมที่นิยมมากที่สุดจะใช้ตัวเล่นแบบ Double Six หรือโดมิโน่ 2 ด้านที่มีหน้าตั้งแต่ 0 – 6 จุด ส่วนในประเทศไทยนิยมการเ่ล่นโดยใช้ตัวเล่นแบบ Double Nine หรือโดมิโน่ 2 ด้านที่มีหน้าตั้งแต่ 0 – 9 จุดข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network