เผยการ์ดโปรโมเมจิคฯ ชุดใหม่ Mirrodin BesiegedWizards of the coast ได้เปิดเผยการ์ดโปรโมของการ์ดชุดใหม่ Mirrodin Besieged ซึ่งถือเป็นการ์ดชุดที่ 2 ในบล๊อกของ Scars of Mirrodin ที่จะออกวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2011 นี้ โดยมีเงื่อนไขในการได้การ์ดโปรโมชั่นคือ การจััดเป็นเด็คสังกัด (Affiliated Deck)

การจัดเด็คการ์ดสังกัดคือการจัดการ์ดในรูปแบบ Standard Deck โดยที่เด็คหลัก (Main Deck) จะต้องมีการ์ดสังกัดที่มีตราอยู่ข้างล่างไม่ต่ำกว่า 10 ใบ และต้องเลือกสังกัดใดสังกัดหนึ่งระหว่าง Mirran หรือ Phyxerian เท่านั้น รวมถึง Sideboard ด้วย ซึ่งผู้เข้ารอบชิง (Top 2) ด้วยเด็คในสังกัด Mirran จะได้รับการ์ด Peace Strider ส่วนเด็คสังกัด Phyxerian จะได้รับการ์ด Pierce Strider

การ์ดโปรโมเหล่านี้จะเริ่มการแจกในการแข่ง Scars of Mirrodin Gameplay ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคมนี้ นอกจากการ์ดโปรโมข้างต้น ยังมีการแจกการ์ด Tempered Steel ฉบับการ์ดภาพเต็มให้สำหรับผู้ที่จบการแข่งขันในระดับ Top 8 ด้วย

นอกจากนี้ Wizards ยังได้เปิดเผยสัญลักษณ์ของการ์ดชุด Mirrodin Besieged ฉบับเต็มด้วย

ที่มา : http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/arcana/553ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network