ระดับและสิทธิประโยชน์ของ Pro Player ใน Magic The Gatheringการแข่งขันการ์ดเกม Magic The Gathering ในระดับอาชีพ จะมีระบบการคิดแต้มนอกเหนือจาก Planeswalkers Point ได้แก่ Pro Point สำหรับการแข่งขันในระดับอาชีพเพื่อการแบ่งสิทธิประโยชน์และระดับของผู้เล่น ซึ่งบ่งบอกในการได้รับการสนุนต่าง ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าปรากฏตัวในการแข่งขัน เป็นต้น

ผู้เล่นที่ชนะหรือได้ลำดับสูง ๆ ในการแข่งขันการ์ดเกม Magic The Gathering ในระดับชาติหรือระดับนานาชาิติ จะได้รับ Pro Point ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคะแนน Planeswalkers และจะคิดแยกต่างหาก

ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์ของ Pro Point ตามที่ได้สะสมมาจากรอบสะสมคะแนนจากปีที่แล้ว ระยะเวลา 11 เดือน และเมื่อคะแนนสะสมตลอดทั้งปีสูงขึ้น ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังต่อไปนี้

[Update สิทธิสำหรับฤดูกาล 2014 – 2015]

Silver – 20 คะแนน ได้รับการบายในการแข่งขัน Grand Prix 2 รอบ ได้รับแต้มสะสม 10 แต้มสำหรับการแข่งขัน Magic Online Championship แต่ละครั้ง สิทธิ์การเข้าแข่งขัน Pro Tour ทันที 1 ครั้งภายหลังการเลื่อนระดับขึ้นเป็น Silver และไม่ได้รับสิทธิ์เชิญในครั้งนั้นก่อนหน้านี้ และจะได้สิทธิ์นี้จนกว่าจะมี Pro Tour สนามใดที่ผู้เล่นนั้นไม่ได้สิทธิ์รับเชิญ และสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน World Magic Qualifiers ของประเทศตนเอง

Gold – 35 คะแนน ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Pro Tour ทุกสนาม (จะยังไม่ได้รับจนกว่าจะถึงวันพฤหัสก่อนการแข่งขัน Pro Tour) ได้รับแต้มสะสม 15 แต้มสำหรับการแข่งขัน Magic Online Championship แต่ละครั้ง ได้รับการบายในการแข่งขัน Grand Prix 3 รอบ ได้รับตั๋วเครื่องบินเพื่อเข้าแข่งขันในระดับ Pro Tour ฟรีตลอดทั้งฤดูกาลนั้น ๆ และสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน World Magic Qualifiers ของประเทศตนเอง

Platinum – 48 คะแนน ได้รับค่าปรากฏตัวในการแข่งขันระดับ Pro Tour จำนวน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐรวมถึงค่าเครื่องบินและที่พักจาก Wizards of the Coast ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ได้รับค่าปรากฏตัวในการแข่งขันระดับ Grand Prix จำนวน 250 ดอลล่าร์สหรัฐและได้รับที่พักฟรีในกรณีที่มีบริการให้ ได้รับค่าปรากฏตัวในการแข่งขันระดับ World Magic Cup จำนวน 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐในกรณีที่สามารถผ่านเข้ารอบได้ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Pro Tour ทุกสนาม ได้รับแต้มสะสม 20 แต้มสำหรับการแข่งขัน Magic Online Championship แต่ละครั้ง ได้รับการบายในการแข่งขัน Grand Prix 3 รอบและสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน World Magic Qualifiers ของประเทศตนเอง

สิทธิสภาพของสมาชิก Pro Players Club จะหมดลงทันทีเมื่อไม่สามารถรักษาคะแนน Pro Point ให้เกิน 15 คะแนนในรอบปีนั้น ๆ หรือขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก DCI หรือถูกระงับหมายเลข DCI ชั่วคราว นอกจากนี้ ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับ Pro Tour ทุกสนามจะได้รับสิทธิ์ระดับ Platinum โดยอัตโนมัติทั้งฤดูกาลที่ชนะเลิศและฤดูกาลถัดไป

การคำนวณสิทธิ์รูปแบบใหม่และการให้สิทธิ์ในฤดูกาล 2013 จะเริ่มคิดคะแนนจากการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2011 – 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 และสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เข้าไปอยู่ใน Magic the Gathering Hall of Fame แล้ว จะได้รับสิทธิ์เทียบเท่า Pro Player ระดับ Gold โดยอัตโนมัติตลอดชีวิต และได้รับค่าปรากฏตัวในการแข่งขันระดับ Pro Tour และ World Magic Cup จำนวน 500 ดอลล่าร์สหรัฐทันที และหากผู้เล่นได้สิทธิ์ระดับ Platinum แล้วก็จะยังคงได้รับเงินพิเศษอีก 500 ดอลล่าร์สหรัฐเช่นเดิมด้วยข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network