Magic the Gathering Pro Tour hall of fame ยกนักแข่งการ์ดเกมขึ้นหิ้งปัจจุบัน การแข่งขันการ์ดเกม Magic The Gathering มีการคัดเลือกนักเล่นการ์ดเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ Hall of fame ให้กับนักแข่งขันการ์ดเกมที่มีความสามารถและเข้าแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 และมีสมาชิกนับถึงปี ค.ศ. 2012 ทั้งหมด 33 คน จาก 10 ประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขการคัดเลือกจากการโหวตในแต่ละปีดังต่อไปนี้

 1. ผู้เล่นจะต้องมีคะแนน Pro Point สะสมรวมกันตลอดชีวิตมากกว่า 100 คะแนน
 2. ผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันระดับ Pro Tour เป็นครั้งแรกตั้งแต่ 10 ฤดูกาล (10 ปี) ขึ้นไป นับถึงปีที่มีการคัดเลือก
 3. ผู้เล่นจะต้องไม่ถูกการระงับสมาชิกภาพโดย DCI

หากครบเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อแล้ว ผู้เล่นจะถูกเสนอชื่อให้แก่คณะกรรมการโดยอัตโนมัติ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะมาจาก 2 ส่วนคือ คณะกรรมการที่ถูกเลือกขึ้นมา และคณะกรรมการจากฝั่งผู้เล่น คณะกรรมการจะสามารถโหวตให้ได้มากที่สุด 5 รายชื่อต่อคน โดยคณะกรรมการที่ถูกเลือกขึ้นมา จะมีน้ำหนักคะแนน 67% และคณะกรรมการจากผู้เล่นจะมีน้ำหนักคะแนน 33%

ผู้เล่นแต่ละคนจะถูกพิจารณาจากคุณสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ ผลงานการแข่งขัน ความสามารถ ความซื่อสัตย์ น้ำใจนักกีฬา และการมีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันระดับทั่ว ๆ ไป

ผู้เล่นที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนเสียงรวมกันมากกว่า 40% จะได้รับเลือกเข้าสู่ Magic Pro Tour hall of fame และหากในการโหวตนั้น ๆ ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 40% เลย ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะถูกเลือกให้เป็น Magic Pro Tour hall of fame ในปีนั้น ๆ

ผู้ที่เข้าเสนอชื่อการโหวตที่ได้รับคะแนนโหวตไม่ถึง 10% จากการโหวตในแต่ละปี หากได้รับคะแนนโหวตไม่เกิน 10% 3 ปีติดต่อกัน จะถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อการเสนอเข้าสู่ Hall of fame อัตโนมัติ และหากจะกลับมาเข้าสู่การเข้าเสนอชื่อ จะต้องทำคะแนน Pro Point ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 4 คะแนนในรอบปีนั้น

——————————————————-

ที่มาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมีประมาณ 140 คน โดยมีที่มาจาก

 • ผู้มีชื่อเสียงในประัวัติศาสตร์ของการ์ดเกม Magic the Gathering
 • ผู้รายงานข่าวและบรรยายการแข่งขัน Pro Tour ที่ทำหน้าที่มาอย่างยาวนาน
 • คณะกรรมการระดับสูง ผู้ควบคุมผลคะแนน (Scorekeeper) และเจ้าหน้าที่การแข่งขันที่มีระดับใกล้เคียงกัน
 • เจ้าหน้าที่บริหารการจัดการแข่งขันจาก DCI ที่ควบคุมนโยบายการแข่งขันในระดับ Pro Tour โดยตรง
 • บุคคลอื่นทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับ Wizards of the coast ที่เข้ามาสังเกตการณ์เป็นบางครั้งและเป็นผู้มีอิทธิพลหรือความสำคัญในระดับ Pro Tour
 • สมาชิกของ Magic Pro Tour hall of fame
 • พนักงานของ Wizards คนสำคัญที่เคยลงแข่งขันในระดับ Pro Tour มาก่อน

คณะกรรมการฝั่งผู้เล่นจะมาจากผู้ที่มีคะแนน Pro Point มากกว่า 100 คะแนนในรอบปีนั้น ๆ ซึ่งถ้าเขาเหล่านั้นเป็นคณะกรรมการสรรหาที่ได้รับเลือก จะไม่สามารถทำหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการจากผู้เล่นได้อีก

รายชื่อคณะกรรมการ และผลการโหวตรวมจะประกาศสู่สาธารณะ แต่ผลการโหวตที่มาจากแต่ละบุคคลจะไม่เปิดเผย ยกเว้นคณะกรรมการนั้น ๆ จะร้องขอสิทธิ์การเปิดเผยเป็นการส่วนตัว

คณะกรรมการจะไม่สามารถกระทำการอันเข้าข่ายทุจริตใด ๆ ได้ เช่น การขายสิทธิโหวตให้แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการเสนอ เป็นต้น

———————————————————–

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสู่ Magic Pro Tour hall of fame

 • สมาชิกแต่ละคนจะปรากฏชื่อและรูปภาพ รวมถึงประวัติต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมออกงานแสดง Magic pro tour hall of fame ต่าง ๆ รวมถึงในเว็บไซต์ในส่วนของ Hall of fame
 • สมาชิกใหม่จะได้รับแหวนที่แสดงถึงสมาชิกภาพในระดับ Hall of fame
 • สมาชิกใหม่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักโรงแรม ในการปรากฏตัวภายในงาน World Championship ปีนั้น ๆ ที่ได้รับสิทธิเป็นครั้งแรก เพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองที่จะจัดขึ้น
 • ในการแข่งขัน Pro Tour แต่ละปี สมาชิก Hall of fame จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เ่ท่ากับ Pro Tour Level 5 เป็นต้นไป
 • เมื่อสมาชิก Hall of fame ปรากฏตัวเพื่อแข่งขันภายในงานแข่งขัน National Championship ในประเทศต่าง ๆ ของตน จะได้รับเงิน 250 ดอลล่าร์สหรัฐทันทีข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Magic the Gathering เปิดเผยชุดเริ่มเล่นของชุดหลัก Magic 2014 พร้อมการ์ด
Magic the Gathering ฉลองกรรมการครบ 5,000 คน แจกการ์ดโปรโมแบบจัดเต็ม
Magic 2015 DOTP เพิ่มโหมดแก้แค้นของ Garruk เก็บการ์ดจากการแข่งทุกแบบได้แล้ว
Magic the Gathering Duels of the Planeswalkers เปลี่ยนชื่อเป็น Magic Duels
รายละเอียดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไป World Magic Cup 2015
Christopher Rush ผู้วาดภาพการ์ด Black Lotus เสียชีวิต
Magic the Gathering เปิดตัวการ์ดชุดเหมาะสำหรับดราฟท์ Eternal Masters
Magic the Gathering เพิ่มการ์ดหายากระดับ Masterpiece

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2370 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network