Magic the Gathering Pro Tour hall of fame ยกนักแข่งการ์ดเกมขึ้นหิ้งปัจจุบัน การแข่งขันการ์ดเกม Magic The Gathering มีการคัดเลือกนักเล่นการ์ดเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ Hall of fame ให้กับนักแข่งขันการ์ดเกมที่มีความสามารถและเข้าแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 และมีสมาชิกนับถึงปี ค.ศ. 2012 ทั้งหมด 33 คน จาก 10 ประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขการคัดเลือกจากการโหวตในแต่ละปีดังต่อไปนี้

 1. ผู้เล่นจะต้องมีคะแนน Pro Point สะสมรวมกันตลอดชีวิตมากกว่า 100 คะแนน
 2. ผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันระดับ Pro Tour เป็นครั้งแรกตั้งแต่ 10 ฤดูกาล (10 ปี) ขึ้นไป นับถึงปีที่มีการคัดเลือก
 3. ผู้เล่นจะต้องไม่ถูกการระงับสมาชิกภาพโดย DCI

หากครบเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อแล้ว ผู้เล่นจะถูกเสนอชื่อให้แก่คณะกรรมการโดยอัตโนมัติ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะมาจาก 2 ส่วนคือ คณะกรรมการที่ถูกเลือกขึ้นมา และคณะกรรมการจากฝั่งผู้เล่น คณะกรรมการจะสามารถโหวตให้ได้มากที่สุด 5 รายชื่อต่อคน โดยคณะกรรมการที่ถูกเลือกขึ้นมา จะมีน้ำหนักคะแนน 67% และคณะกรรมการจากผู้เล่นจะมีน้ำหนักคะแนน 33%

ผู้เล่นแต่ละคนจะถูกพิจารณาจากคุณสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ ผลงานการแข่งขัน ความสามารถ ความซื่อสัตย์ น้ำใจนักกีฬา และการมีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันระดับทั่ว ๆ ไป

ผู้เล่นที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนเสียงรวมกันมากกว่า 40% จะได้รับเลือกเข้าสู่ Magic Pro Tour hall of fame และหากในการโหวตนั้น ๆ ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 40% เลย ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะถูกเลือกให้เป็น Magic Pro Tour hall of fame ในปีนั้น ๆ

ผู้ที่เข้าเสนอชื่อการโหวตที่ได้รับคะแนนโหวตไม่ถึง 10% จากการโหวตในแต่ละปี หากได้รับคะแนนโหวตไม่เกิน 10% 3 ปีติดต่อกัน จะถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อการเสนอเข้าสู่ Hall of fame อัตโนมัติ และหากจะกลับมาเข้าสู่การเข้าเสนอชื่อ จะต้องทำคะแนน Pro Point ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 4 คะแนนในรอบปีนั้น

——————————————————-

ที่มาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมีประมาณ 140 คน โดยมีที่มาจาก

 • ผู้มีชื่อเสียงในประัวัติศาสตร์ของการ์ดเกม Magic the Gathering
 • ผู้รายงานข่าวและบรรยายการแข่งขัน Pro Tour ที่ทำหน้าที่มาอย่างยาวนาน
 • คณะกรรมการระดับสูง ผู้ควบคุมผลคะแนน (Scorekeeper) และเจ้าหน้าที่การแข่งขันที่มีระดับใกล้เคียงกัน
 • เจ้าหน้าที่บริหารการจัดการแข่งขันจาก DCI ที่ควบคุมนโยบายการแข่งขันในระดับ Pro Tour โดยตรง
 • บุคคลอื่นทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับ Wizards of the coast ที่เข้ามาสังเกตการณ์เป็นบางครั้งและเป็นผู้มีอิทธิพลหรือความสำคัญในระดับ Pro Tour
 • สมาชิกของ Magic Pro Tour hall of fame
 • พนักงานของ Wizards คนสำคัญที่เคยลงแข่งขันในระดับ Pro Tour มาก่อน

คณะกรรมการฝั่งผู้เล่นจะมาจากผู้ที่มีคะแนน Pro Point มากกว่า 100 คะแนนในรอบปีนั้น ๆ ซึ่งถ้าเขาเหล่านั้นเป็นคณะกรรมการสรรหาที่ได้รับเลือก จะไม่สามารถทำหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการจากผู้เล่นได้อีก

รายชื่อคณะกรรมการ และผลการโหวตรวมจะประกาศสู่สาธารณะ แต่ผลการโหวตที่มาจากแต่ละบุคคลจะไม่เปิดเผย ยกเว้นคณะกรรมการนั้น ๆ จะร้องขอสิทธิ์การเปิดเผยเป็นการส่วนตัว

คณะกรรมการจะไม่สามารถกระทำการอันเข้าข่ายทุจริตใด ๆ ได้ เช่น การขายสิทธิโหวตให้แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการเสนอ เป็นต้น

———————————————————–

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสู่ Magic Pro Tour hall of fame

 • สมาชิกแต่ละคนจะปรากฏชื่อและรูปภาพ รวมถึงประวัติต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมออกงานแสดง Magic pro tour hall of fame ต่าง ๆ รวมถึงในเว็บไซต์ในส่วนของ Hall of fame
 • สมาชิกใหม่จะได้รับแหวนที่แสดงถึงสมาชิกภาพในระดับ Hall of fame
 • สมาชิกใหม่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักโรงแรม ในการปรากฏตัวภายในงาน World Championship ปีนั้น ๆ ที่ได้รับสิทธิเป็นครั้งแรก เพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองที่จะจัดขึ้น
 • ในการแข่งขัน Pro Tour แต่ละปี สมาชิก Hall of fame จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เ่ท่ากับ Pro Tour Level 5 เป็นต้นไป
 • เมื่อสมาชิก Hall of fame ปรากฏตัวเพื่อแข่งขันภายในงานแข่งขัน National Championship ในประเทศต่าง ๆ ของตน จะได้รับเงิน 250 ดอลล่าร์สหรัฐทันทีข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network