การเปรียบเทียบสภาพและการให้คะแนนของการ์ดเกม การ์ดสะสมสภาพของการ์ดมีความสำคัญต่อการประเมินราคาและมูลค่าของการ์ดสะสมหรือการ์ดเกมใบนั้น ๆ ยิ่งการ์ดใบนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และมีความเก่าแก่มากขึ้นเท่าไหร่ มูลค่าของการ์ดใบนั้นก็จะยิ่งสูงไปตามกาลเวลาขึ้นเรื่อย ๆ

สภาพของการ์ดเกมและการ์ดสะสม มีการประเมิน โดยระบุเกรดดังต่อไปนี้

  • Gem -Mint (Gm – Mt PSA 10) คือการ์ดที่มีสภาพสมบูรณ์ ดูจากของของการ์ด ไม่มีรอย สีของการ์ดไม่ซีดจาง ผิวหน้าของการ์ดไม่มีรอยขูดขีด ศูนย์กลางของการ์ดอยู่ที่ 55 / 45 – 60 / 40 สำหรับการ์ดด้านหน้า และ 75 / 25 สำหรับการ์ดด้านหลัง ราคาของการ์ดชนิดนี้จะมีราคาตั้งแต่ 125 – 200% จาก Price List ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของการ์ดใบนั้น ๆ
  • Mint (Mt PSA 9) คือการ์ดที่มีสภาพเกือบสมบูรณ์ แต่ขอบอาจมีรอยเล็กน้อย ไม่เด่นชัด สีของการ์ดไม่ซีดจาง ผิวหน้าการ์ดไม่มีรอยขูดขีด ศูนย์กลางของการ์ดอยู่ที่ 60 / 40 – 65 /35 สำหรับการ์ดด้านหน้า และ 90 / 10 สำหรับการ์ดด้านหลัง ราคาของการ์ดชนิดนี้จะมีตั้งแต่ 70 – 90 % จากราคา Price List ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของการ์ดใบนั้น ๆ
  • Near Mint – Mint (Nm – Mt PSA 8 ) คือการ์ดที่มีสภาพเกือบสมบูรณ์ แต่ขอบอาจมีรอยเล็กน้อย และมีจุดตำหนิบ้างเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด เช่น การ์ดมีคราบแว๊กซ์ ขอบมุมมีรอยเผลอเล็กน้อย 1 – 2 มุม การพิมพ์ที่มีจุดผิดพลาดเล็กน้อย ศูนย์กลางของการ์ดอยู่ที่ 65 / 35 – 70 /30 สำหรับการ์ดด้านหน้า และ 90 / 10 สำหรับการ์ดด้านหลัง
  • Near Mint (Nm PSA 7) คือการ์ดที่มีจุดตำหนิเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด เช่น การ์ดมีคราบแว๊กซ์ ขอบมุมมีรอยเผยอเล็กน้อย 1 – 2 มุม การพิมพ์ที่มีจุดผิดพลาดบ้าง ความมันเงาของการ์ดยังอยู่เกือบทั้งหมด ศูนย์กลางของการ์ดอยู่ที่? 70 / 30 – 75 / 25 สำหรับการ์ดด้านหน้า และ 90 / 10 สำหรับการ์ดด้านหลัง
  • Excellent Mint (Ex – Mt PSA 6) คือการ์ดที่มีร่องรอยของการ์ดหรือการพิมพ์ผิดพลาดที่สามารถมองเห็นได้ แต่ไม่ใช่จุดหลักที่ดึงดูดสายตาของคน มุมมีรอยเผยอย่างเห็นได้ชัด ขอบอาจมีรอยหรือร่องที่เห็นอยู่เล็กน้อย อาจมีคราบเปื้อนที่การ์ดด้านหลัง ด้านหน้าการ์ดมีรอยขูดขีดเล็กน้อย และความมันเงาของการ์ดยังมีอยู่บ้าง ศูนย์กลางของการ์ดอยู่ที่? 80 / 20 สำหรับการ์ดด้านหน้า และ 90 / 10 สำหรับการ์ดด้านหลัง
  • Excellent (Ex PSA 5) หรือ Fine คือการ์ดที่มีสภาพของขอบที่มีรอยให้เห็นชัด เริ่มเป็นขอบกลม ๆ ไม่ใช่ขอบเหลี่ยมเล็กน้อย รอยขีดข่วนบนผิวหน้าหรือความผิดพลาดจากการพิมพ์เริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้น แต่จะพบเห็นเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและไม่ใช่จุดสำคัญของกาณืด ความมันเงาของการ์ดเริ่มหายไปมากขึ้น ความขาวบนขอบของการ์ดเริ่มน้อยลง ศูนย์กลางของการ์ดอยู่ที่? 85 / 15 สำหรับการ์ดด้านหน้า และ 90 / 10 สำหรับการ์ดด้านหลัง ราคาการ์ดจะอยู่ที่ 40 – 50 % จากราคา Price List ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของการ์ดใบนั้น ๆ
  • Very Good – Excellent (Vg-Ex PSA 4) คือการ์ดที่มีเริ่มเป็นขอบกลม ๆ อย่างเห็นได้ชัด พบรอยขีดข่วนบนผิวหน้าชัดเจน ความมันเงาของการ์ดยังพอเหลือบ้าง ความขาวบนขอบของการ์ดหายไปชัดเจนขึ้น มีรอยจีบรอยพับเล็กน้อย ศูนย์กลางของการ์ดอยู่ที่? 85 / 15 สำหรับการ์ดด้านหน้า และ 90 / 10 สำหรับการ์ดด้านหลัง
  • Excellent (Ex PSA 3) คือการ์ดที่เป็นขอบกลม ๆ บางมุมแต่ไม่ร้ายแรง ผิวหน้าบางส่วนเริ่มหายไป มีรอยครูด รอยข่วนบาง ๆ ขอบเริ่มเผยอออกมา ความมันเงาของการ์ดหายไปเกือบหมดแล้ว ความขาวบนขอบของการ์ดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีอื่น ๆ มีรอยจีบรอยพับ รอยเปื้อน รอยคราบปรากฏอย่างชัดเจนและสะดุดตา ศูนย์กลางของการ์ดอยู่ที่ 90 / 10 ของการ์ดทั้ง 2 ด้าน
  • Good (G PSA 2)? คือการ์ดที่เป็นขอบกลม ๆ ชัดเจน ผิวหน้าเริ่มหายไปทั้งหมด ความมันเงาของการ์ดหายไปทั้งหมด มีรอยครูด รอยข่วน รอยจีบรอยพับออกมาชัดเจน การ์ดเริ่มสีเพี้ยน ศูนย์กลางของการ์ดอยู่ที่ 90 / 10 ของการ์ดทั้ง 2 ด้าน ราคาของการ์ดชนิดนี้จะมีตั้งแต่ 20 – 30 % จากราคา Price List ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของการ์ดใบนั้น ๆ
  • Poor (P PSA 1) และ Fair (F PSA 1.5) คือการ์ดที่มีมีรอยครูด รอยข่วน รอยจีบ รอยพับเห็นชัดและรุนแรง และแย่กว่า Good สีของการ์ดจาง ขอบการ์ดมีรอยสีน้ำตาล มีคราบสกปรก มีรอยขีดข่วนอย่างเห็นได้ชัด โดยการ์ดที่ได้ Fair จะยังมีสภาพสมบูรณ์ที่เห็นว่าเป็นการ์ดใบดังกล่าวจริง ๆ แม้จะมีรอยเปื้อน รอยพับต่าง ๆ ปรากฏอยู่ ส่วนการ์ด Poor นั้นจะมีรอยฉีกอย่างชัดเจนหรือด้านหลังของการ์ดนั้นหายไป ราคาของการ์ดจะมีตั้งแต่ 5 – 15 % จากราคา Price List ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของการ์ดใบนั้น ๆ

ในโลกนี้มีบริษัทที่รับประเมินการ์ดสะสม ได้แก่ PSA (Professional Sports Autenticator) และ BGS (Beckett Graded Services)ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network