วิธีการเล่น Rochester Draftการเล่น Rochester draft จะต่างจากการเล่นธรรมดาตรงที่ Draft แบบธรรมดา ผู้เล่นรอบกลุ่มจะไม่รู้ว่าใครหยิบการ์ดอะไรไปบ้าง แต่ว่า Rochester draft จะเปิดการ์ดให้เห็นไปเลยว่าในแต่ละซองมีอะไรบ้าง แล้วจึงค่อยเลือกหยิบไปทีละคน วิธีนี้จะทำให้รู้ว่าแต่ละคนได้การ์ดอะไรไปบ้าง จะได้สามารถเตรียมรับมือได้อย่างถูกต้อง โดยจำนวนผู้เล่นมีเหมาะสมคือรอบละ 4 คน

วิธีการเล่นแบบ Rochester draft

 1. เตรียมการ์ดคนละ 4 ซอง โดยเลือกการ์ดชุดเดียวกันให้เหมือนกันทุกคน เช่น ชุด A 2 ซอง ชุด B 2 ซอง
 2. กำหนดที่นั่งของแต่ละคนให้เรียบร้อย และห้ามเปลี่ยนกันอีก
 3. ให้ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อน เมื่อหาได้แล้วค่อยเริ่มเปิดซองการ์ดซองแรก จากนั้นวางการ์ดทุกใบลงบนโต๊ะให้ทุกคนเห็น จากนั้นคนที่เริ่มก่อนค่อยหยิบ 1 ใบ
 4. ต่อมา คนทางขวามือของคนแรกจึงเลือกหยิบบ้าง ทำแบบนี้วนไปทางขวาเรื่อย ๆ จนการ์ดหมดจึงเริ่มเปิดซองใหม่
 5. จากนั้นให้คนที่หยิบการ์ดลำดับที่ 2 เริ่มก่อนบ้าง แล้วให้คนทางขวาเลือกหยิบต่อไป ทำแบบนี้จนการ์ดหมด แล้วก้เริ่มใหม่จนทุกคนได้เป็นเริ่มครบ เรียกว่าจบ 1 รอบ
 6. เมื่อเริ่มรอบที่ 2 ก็เริ่มเหมือนเดิม แต่คราวนี้ให้วนมาทางซ้ายแทนทางขวา และควรเป็นการ์ดชุดเดียวกับกับรอบแรกเพื่อความยุติธรรม
 7. ทำแบบนี้วนซ้ายขวาสลับกันไปในแต่ละรอบ จนครบ 4 รอบ จึงแยกย้ายไปจัดเด็คและแข่งขัน

วิธีการเล่นแบบ Rochester draft แบบทีมละ 3 คน ใช้ซองการ์ดประมาณ 3-4 ซองต่อคน

 1. ก่อนเล่น ให้แต่ละทีมกำหนดมือวางอันดับมาก่อน เพื่อไม่ให้สับสนว่าใครแข่งกับใคร และจะเป็นตัวกำหนดอันดับการเลือกหยิบการ์ดว่าใครจะได้เลือกก่อนหลัง เมื่อกำหนดมือวางกันได้แล้วก็ให้ตกลงทีมที่จะได้เลือกหยิบก่อน โดยใช้วิธีอะไรก็ได้ที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย
 2. เมื่อเลือกได้แล้วค่อยเริ่มเปิดซองการ์ดซองแรก จากนั้นวางการ์ดทุกใบลงบนโต๊ะให้ทุกคนเห็น จากนั้นลำดับการหยยิบ สมมุติให้ทีม A เริ่มก่อน คนที่ A1 จะเริ่มหยิบ ตามด้วย A2 และ A3 ไล่ลำดับการหยิบจนกว่าจะหมดซอง โดยระหว่างที่หยิบห้ามพูดจาปรึกษากันได้
 3. เมื่อการ์ดหมดซองแล้วให้เปิดวองใหม่ทำเหมือนเดิม แต่ให้ทีม B เริ่มหยิบจาก B1 B2 B3 จนหมดซอง และเมื่อขึ้นรอบใหม่ให้คนที่อยู่ในลำดับถัดไปเริ่มหยิบไปเรื่อย ๆ ทำแบบนี้จนครบ
 4. เมื่อดราฟท์เสร็จแล้วก็แยกย้ายไปจัดเด็คของแต่ละคนโดยห้ามเปลี่ยนการ์ดกันอีก โดย A1 แข่งกับ B1 A2 แข่งกับ B2 C1 แข่งกับ C2

กฏการแข่งขันจะใช้การแข่งแบบ draft ทั่วไป แล้วดูว่าสมาชิกในทีมใครชนะมากกว่า ทีมนั้นก็ชนะไปข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network