วิธีการเล่น Rochester Draftการเล่น Rochester draft จะต่างจากการเล่นธรรมดาตรงที่ Draft แบบธรรมดา ผู้เล่นรอบกลุ่มจะไม่รู้ว่าใครหยิบการ์ดอะไรไปบ้าง แต่ว่า Rochester draft จะเปิดการ์ดให้เห็นไปเลยว่าในแต่ละซองมีอะไรบ้าง แล้วจึงค่อยเลือกหยิบไปทีละคน วิธีนี้จะทำให้รู้ว่าแต่ละคนได้การ์ดอะไรไปบ้าง จะได้สามารถเตรียมรับมือได้อย่างถูกต้อง โดยจำนวนผู้เล่นมีเหมาะสมคือรอบละ 4 คน

วิธีการเล่นแบบ Rochester draft

 1. เตรียมการ์ดคนละ 4 ซอง โดยเลือกการ์ดชุดเดียวกันให้เหมือนกันทุกคน เช่น ชุด A 2 ซอง ชุด B 2 ซอง
 2. กำหนดที่นั่งของแต่ละคนให้เรียบร้อย และห้ามเปลี่ยนกันอีก
 3. ให้ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อน เมื่อหาได้แล้วค่อยเริ่มเปิดซองการ์ดซองแรก จากนั้นวางการ์ดทุกใบลงบนโต๊ะให้ทุกคนเห็น จากนั้นคนที่เริ่มก่อนค่อยหยิบ 1 ใบ
 4. ต่อมา คนทางขวามือของคนแรกจึงเลือกหยิบบ้าง ทำแบบนี้วนไปทางขวาเรื่อย ๆ จนการ์ดหมดจึงเริ่มเปิดซองใหม่
 5. จากนั้นให้คนที่หยิบการ์ดลำดับที่ 2 เริ่มก่อนบ้าง แล้วให้คนทางขวาเลือกหยิบต่อไป ทำแบบนี้จนการ์ดหมด แล้วก้เริ่มใหม่จนทุกคนได้เป็นเริ่มครบ เรียกว่าจบ 1 รอบ
 6. เมื่อเริ่มรอบที่ 2 ก็เริ่มเหมือนเดิม แต่คราวนี้ให้วนมาทางซ้ายแทนทางขวา และควรเป็นการ์ดชุดเดียวกับกับรอบแรกเพื่อความยุติธรรม
 7. ทำแบบนี้วนซ้ายขวาสลับกันไปในแต่ละรอบ จนครบ 4 รอบ จึงแยกย้ายไปจัดเด็คและแข่งขัน

วิธีการเล่นแบบ Rochester draft แบบทีมละ 3 คน ใช้ซองการ์ดประมาณ 3-4 ซองต่อคน

 1. ก่อนเล่น ให้แต่ละทีมกำหนดมือวางอันดับมาก่อน เพื่อไม่ให้สับสนว่าใครแข่งกับใคร และจะเป็นตัวกำหนดอันดับการเลือกหยิบการ์ดว่าใครจะได้เลือกก่อนหลัง เมื่อกำหนดมือวางกันได้แล้วก็ให้ตกลงทีมที่จะได้เลือกหยิบก่อน โดยใช้วิธีอะไรก็ได้ที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย
 2. เมื่อเลือกได้แล้วค่อยเริ่มเปิดซองการ์ดซองแรก จากนั้นวางการ์ดทุกใบลงบนโต๊ะให้ทุกคนเห็น จากนั้นลำดับการหยยิบ สมมุติให้ทีม A เริ่มก่อน คนที่ A1 จะเริ่มหยิบ ตามด้วย A2 และ A3 ไล่ลำดับการหยิบจนกว่าจะหมดซอง โดยระหว่างที่หยิบห้ามพูดจาปรึกษากันได้
 3. เมื่อการ์ดหมดซองแล้วให้เปิดวองใหม่ทำเหมือนเดิม แต่ให้ทีม B เริ่มหยิบจาก B1 B2 B3 จนหมดซอง และเมื่อขึ้นรอบใหม่ให้คนที่อยู่ในลำดับถัดไปเริ่มหยิบไปเรื่อย ๆ ทำแบบนี้จนครบ
 4. เมื่อดราฟท์เสร็จแล้วก็แยกย้ายไปจัดเด็คของแต่ละคนโดยห้ามเปลี่ยนการ์ดกันอีก โดย A1 แข่งกับ B1 A2 แข่งกับ B2 C1 แข่งกับ C2

กฏการแข่งขันจะใช้การแข่งแบบ draft ทั่วไป แล้วดูว่าสมาชิกในทีมใครชนะมากกว่า ทีมนั้นก็ชนะไปข่าวสารและบทความอื่น ๆ

How to play : เกมต่ออักษรภาษาไทย คำคม
เปิดรายละเอียดการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด 2015 Core Set
Magic the Gathering เปิดตัวการ์ดชุด From the Vault : Angels
การ์ดโปรโมชั่น Magic the Gathering ประจำชุด Magic Origins
Magic the Gathering เปิดตัวการ์ดชุดใหม่ Oath of the Gatewatch
Wizards ปรับเกณฑ์ร้านค้าการ์ดเกม Magic the Gathering ต้องจัดแข่งเพิ่มมากกว่าเท่าตัว
การ์ดเกม Magic the Gathering เปิดตัวมานาใหม่ไร้สี เริ่มชุด Oath of the Gatewatch
ทีมไทยติด 8 ทีมสุดท้ายการแข่งการ์ดเกมชิงแชมป์โลกแบบทีม World Magic Cup 2015

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2329 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
The CardZ Social Network


Browse by Trading Card