วิธีการเล่น Magic the gathering แบบ Multi-Player: Beginner Two-On-Twoวิธีการเล่น Magic the gathering แบบ Multi-Player: Beginner Two-On-Two

โดยทั่วไป Multiplayer จะนิยมเล่น Type extend

การเล่นแบบนี้เป็นการเล่น 2 ต่อ 2 ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะนั่งสลับทีมกัน ทีมเดียวกันจะนั่งตรงข้ามกัน การเทิร์น การโจมตี จะทำในลักษณะของการวนด้านใดด้านหนึ่ง โดยมากจะนิยมวนซ้าย การโจมตีจะสวนทางกับการเทิร์น คือ ผู้เล่นแต่ละคนจะตีวนไปทางขวา จะโจมตีได้เฉพาะผู้ที่เล่นอยู่ทางขวาเท่านั้น ตีทางซ้ายไม่ได้ เปรียบเสมือน 2 ประเทศเป็นพันธมิตรกัน ช่วยกันสู้จากเขตแดนของตัวเอง ครีเอเจอร์ใครร่ายก็เป็นของคนนั้น ไม่สามารถส่งไปช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ ไม่อนุญาตให้บอกได้ว่า ในมือของเรามีการ์ดอะไร หรือให้เพื่อนร่วมทีมทำอะไร ต้องอ่านสายตากันเอง

ผู้เล่นแต่ละคนมี 20 Lifepoint ถ้าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งตายลงไป ต้องเอา Permanent ทุกอย่างที่เขาเป็นเจ้าของออกจากเกม ไม่ว่าใครจะ control อยู่ก็ตาม ส่วน Permanent ที่เขา Control อยู่ แต่เป็นของคนอื่นจะต้องโยนลง Graveyard ของเจ้าของ และเกมก็เริ่มต่อไปจนว่าทีมใดทีมหนึ่งจะตายหมด

การร่ายคาถา จะร่ายคาถาที่ Target ใครก็ได้ที่เล่นอยู่ หรือ Target ครีเอเจอร์ตัวไหนก็ได้ ส่วนคาถาที่มีผลทั้งกระดาน เช่น Wrath of god ก็ย่อมจะมีผลกับครีเอเจอร์ของทุกคนอยู่แล้วข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network